Informatie

Informatie

Deze pagina geeft aan waar je algemene informatie kunt vinden over asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Ook kun je hier informatie over Utrechtse opvangcentra voor vluchtelingen in Utrecht en kun je verwijzingen vinden naar de aanpak van gemeente Utrecht.

Begrippen
Er is nogal eens verwarring over begrippen zoals asielzoeker, vluchteling en statushouder. Op deze site van de UNCHR kun je informatie vinden over de verschillende juridische definities die worden gehanteerd. In het dagelijks leven worden deze vaak door elkaar heen gebruikt.
Welkom in Utrecht gebruikt bijna altijd de term vluchteling, ook als we het over asielzoekers hebben.

Als vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen, worden ze ook wel statushouders genoemd. Een vluchteling met een 'status' heeft recht op een eigen woning. In afwachting daarvan verblijven de meeste vluchtelingen ook nog in een AZC. Zie voor meer informatie deze site van de rijksoverheid over de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Wil je meer weten over de rechten en plichten van asielzoekers en statushouders? Dan kun je hier terecht. Dit is een document van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Opvanglocaties vluchtelingen
Op dit moment is er één asielzoekerscentrum in Utrecht. Dat is gevestigd aan de Joseph Haydnlaan 2. Het is er al ruim twintig jaar en is gevestigd in het oude militaire hospitaal. Hier kunnen ruim 450 bewoners wonen; mannen, vrouwen en kinderen. Dit zijn mensen met en zonder verblijfsvergunning.
Er worden daarnaast in aparte eenheden ook veertig minderjarige jongeren opgevangen. Deze tieners zijn hier zonder hun ouders of andere volwassen verzorgers.
De samenstelling van azc-bewoners verandert regelmatig door nieuwe in- en uitstroom. Informatie over waar mensen vandaan komen en redenen om te vluchten vind je hier.

Meer informatie over de opvang van asielzoekers in Utrecht is te vinden op de website van de gemeente Utrecht.

Asielprocedure
Algemene Informatie over de asielprocedure kun je onder meer vinden op de websites van de rijksoverheid en op de site van VluchtelingenWerk Nederland. Verder geeft ook het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) informatie over de asielopvang en -procedure.

Huisvesting en integratie
Elke stad en gemeente heeft een ‘taakstelling’ om een bepaald aantal vluchtelingen met verblijfsvergunning te huisvesten. Algemene informatie over de procedure in verband met huisvesting kun je vinden op de site van het coa en de rijksoverheid. Over de specifieke aanpak van gemeente Utrecht met betrekking tot de opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders kun je hier lezen.