Draai uw scherm voor de beste ervaring.Turn your screen for the best experience.


Over ons

Wat doet Welkom in Utrecht?

Stichting Welkom in Utrecht brengt vluchtelingen die in Utrecht wonen in contact met mensen uit de regio. Er worden activiteiten aangeboden voor, door en met vluchtelingen. Dit gebeurt onder andere op het gebied van taal, sport en cultuur. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd zoals samen koken, wandelen en klussen.

‘Ik leerde dingen over de cultuur hier. Als je de cultuur niet kent, kun je veel problemen tegenkomen.’

We zetten ons in voor vluchtelingen die, soms jarenlang, in opvangcentra verblijven en voor mensen die inmiddels een verblijfsvergunning hebben en zelfstandig in Utrecht wonen. De activiteiten van Welkom in Utrecht helpen vluchtelingen bij het opbouwen van een eigen netwerk, wat bijdraagt aan hun zelfstandige leven. Dit vergroot de mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren, kennis op te doen over de samenleving en eigen competenties en capaciteiten te ontwikkelen. Het helpt ook bij het vinden van werk en het geeft een gevoel van verbondenheid met de stad Utrecht, wat nodig is om je thuis te voelen en je in te zetten voor je nieuwe leefomgeving.

Onze activiteiten bieden bovendien ontspanning en afleiding. Dit gaat stress en negatieve gevoelens tegen wat bijdraagt aan mentaal welzijn. Dat is belangrijk voor een goede inburgering. Ook als vluchtelingen uiteindelijk niet in Nederland zullen blijven, helpt het in de toekomst als ze zichzelf tijdens deze periode in Nederland verder hebben kunnen ontwikkelen en niet stil hebben hoeven staan. Ervaringen die een positieve, energieke houding stimuleren zijn dan ook nodig in hun volgende levensfases.

Voor de inwoners van regio Utrecht is het echte, persoonlijke contact met vluchtelingen uiteraard eveneens belangrijk. Het brengt begrip en tolerantie ten opzichte van mensen die misschien wel je nieuwe buren worden. Het kan je een bredere en rijkere kijk op het leven geven.

‘Ik heb zulke ‘amazing’ vrienden gemaakt via de Kinderclub. Het maakt dat ik mij hier veel meer thuis voel.’

Informatie over vluchtelingen

Wil je meer weten over vluchtelingen? Waar ze vandaan komen, hoe en waar ze worden opgevangen en hoe hun procedure verloopt als ze in Nederland zijn aangekomen? Lees dan hier ons informatieblad over vluchtelingen.

Hoe doen we dat?

Voor het activiteitenaanbod wordt door Welkom in Utrecht gebruik gemaakt van de grote bronnen van creativiteit, kracht, solidariteit en organiserend vermogen van mensen en organisaties uit (regio) Utrecht. Zo kunnen vluchtelingen (vaak samen met andere Utrechters) voetballen, kanoën, handwerken, Nederlands leren, dansen, picknicken, spelletjes spelen, naar yoga, noem maar op. Ze koken en eten samen of gaan er samen op uit naar musea of een concert. In duo’s, in groepen of met een ander gezin. De meeste activiteiten organiseren wij niet zelf, maar komen voort uit de ideeën van bewoners uit Utrecht en omstreken. Wij faciliteren dan bij het stroomlijnen van ideeën, het organiseren van de activiteit en bij het leggen van de verbinding tussen mensen.

De groep vluchtelingen is enorm divers (qua opleiding, cultuur, leeftijd et cetera) en hun behoeften zijn dat dus ook. Daarom is er ook heel verschillend aanbod. Zo zit er iets tussen voor een analfabete geitenhoeder uit Eritrea en een mondaine kunstenares uit Jemen, voor een timide oudere dame uit Afghanistan en een extraverte handelaar uit Syrië. Om maar iets te noemen.

Sleutelpersonen helpen ons goed contact met onze doelgroep op te bouwen. Ze helpen ons bovendien om cultureel sensitief te kunnen handelen.

Plan Einstein

Welkom in Utrecht maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Plan Einstein. Plan Einstein staat voor samen wonen, samen leren, samen werken. Het gaat om een Utrechtse, vernieuwende aanpak van opvang en integratie van vluchtelingen in opvangcentra. Hierbij komen de mensen die daar wonen vanaf dag 1 in contact met (buurt)bewoners via activiteiten en cursussen (zoals Nederlands, Engels, ondernemerschap en creatieve workshops). Terwijl hun aanvraag voor verblijf loopt, gaan ze door met het investeren in hun toekomst, waar die ook is. Ook buurtbewoners kunnen hier gebruik van maken.

Het team

Alaa Abo Jawish
Contactmedewerker @ Pahud
alaa@welkominutrecht.nu
Iman Abrontan
Programmamedewerker @ Pahud
iman@welkominutrecht.nu
Deema Aljumaa
Programmamedewerker @ Star Lodge
deema@welkominutrecht.nu
Eline Bosch
Programmaregisseur @ Joseph Haydnlaan & Statushouders
eline@welkominutrecht.nu
Selamawit Damite
Contactmedewerker @ Pahud
selamawit@welkominutrecht.nu
Ricky Fox
Programmamedewerker @ Oekraïners
ricky@welkominutrecht.nu
Yoseph Gebremeskel
Programmamedewerker @ Star Lodge
yoseph@welkominutrecht.nu
Hamist Habo
Contactmedewerker @ Pahud
hamist@welkominutrecht.nu
Linda Hoegee
Programmamedewerker @ Pahud
linda@welkominutrecht.nu
Fatima El Kaddouri
Controller
fatima@welkominutrecht.nu
Elham Kaya
Programmamedewerker @ Joseph Haydnlaan
elham@welkominutrecht.nu
Hellen Kooijman
Projectleider @ Oekraïners
Contactpersoon Queer gemeenschap
hellen@welkominutrecht.nu
Sophie Koster
Communicatie- & Programmamedewerker @ Joseph Haydnlaan
sophie@welkominutrecht.nu
Rebecca de Kuijer
Directeur
rebecca@welkominutrecht.nu
Ivana Ljuština
Programmamedewerker @ Oekraïners
ivana@welkominutrecht.nu
Marit Meijer
Programmamedewerker @ Joseph Haydnlaan
marit@welkominutrecht.nu
Tetyana Sirenko
Programmamedewerker @ Oekraïners
tanya@welkominutrecht.nu
Frank van Soest
Programmaregisseur @ Star Lodge
frank@welkominutrecht.nu

Medewerkers van Stichting Welkom in Utrecht worden beloond conform CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Werken bij

Op dit moment hebben we geen openstaande, betaalde vacatures bij Welkom in Utrecht.

Je kunt bijna altijd aan de slag op vrijwillige basis. Kijk op de pagina doe mee voor alle mogelijkheden!
Op dit moment hebben we een vrijwilligersvacature voor Vrijwilliger Taalcafé (ongeveer 2 uur per week). Het is een doorlopende vacature, je kunt dus op elk moment reageren.
Daarnaast zijn we op zoek naar een vrijwillige medewerker die azc-bewoners helpt met de U-pas.

Ook kun je stage lopen bij Welkom in Utrecht. We zijn een erkend leerbedrijf, voor sommige stages is dit van belang. Dit betekent dat wij mbo-studenten kunnen opleiden in de beroepspraktijk.

Het bestuur

Madeleine Pannekoek
Voorzitter
(Neven)functies:
Eigenaar Madeleine Pannekoek Interim Management
Penningmeester Kroon op het Leven
Katinka Jesse
Secretaris
(Neven)functies:
Schrijver
Oscar Bremer
Penningmeester
(Neven)functies:
Boekhouder bij Administratiekantoor ASK
Sofie Croonenberg
Bestuurslid
(Neven)functies:
Projectmedewerker pleitbezorging bij Stichting Vluchteling
Bestuurslid MiGreat

Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd en ontvangt geen reiskostenvergoeding.

Vrijwilligers en stagiairs

We werken samen met vele vrijwilligers en stagiairs. Mensen doen soms één keer mee, meer mensen vaker en een aantal is elke week van de partij. Op dit moment zijn Marc, Ksanet, Nicole, Yasmin, Marlieke, Aram, Abdirahman, Khalda, Houria, Younes, Yona, Hariëtte, Marja, Mehran, Droen en Yvonne onze vaste vrijwilligers. En dan zijn er nog alle maatjes en buddy’s die samen Nederlands oefenen, uitjes maken, bij elkaar op bezoek gaan en vrienden worden.

Wil jij ook iets doen? Laat het ons weten en stuur een mail naar info@welkominutrecht.nu. Het maakt niet uit of je al een idee hebt of nog niet, we kijken graag samen wat er mogelijk is!

Hoe is Welkom in Utrecht begonnen?

Begin september 2015 kwamen veel mensen in actie om iets te doen voor de grote groep vluchtelingen die toen naar ons land kwam. Wij startten de Facebookpagina Welkom in Utrecht, waar zulke ideeën en initiatieven uit Utrecht een podium konden krijgen en initiatiefnemers elkaar konden vinden.
Vanaf de eerste opening van (nood)opvangcentra die maand, groeide Welkom in Utrecht uit tot een platform voor iedereen die activiteiten wilde opzetten voor en met vluchtelingen in Utrecht. Tientallen organisaties en honderden betrokken burgers organiseerden activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, sport, kleinschalige ontmoetingen en taal.

We konden verder groeien en activiteiten faciliteren bij het tijdelijke AZC aan de Einsteindreef waar volgens de visie van Plan Einstein vluchtelingen werden opgevangen. Inmiddels zetten we ons in voor de bewoners van alle vluchtelingenopvangcentra in Utrecht. Daarnaast betrekken we ook zelfstandig wonende statushouders regelmatig bij de (organisatie van) activiteiten.

Onze grote dank gaat uit naar iedereen die Welkom in Utrecht in de enerverende en zeer belangrijke beginfase zo goed heeft laten werken. Dat zijn er honderden – misschien wel meer. Verschillende initiatieven die zijn opgezet in deze eerste periode bestaan nog steeds en functioneren nu zelfstandig. Voorbeelden zijn het netwerk New Neighbours en het Naaiatelier van Hagar tot Ruth.

Sinds juli 2016 is Welkom in Utrecht een stichting. En hoewel we één en ander hebben moeten formaliseren om door te kunnen blijven gaan en te kunnen groeien, is ons motto nog altijd hetzelfde als in de begindagen: in principe kan alles en willen we zoveel mogelijk laten plaatsvinden – als het maar veilig is en aansluit op waar vluchtelingen behoefte aan hebben en het hen helpt om zich thuis te voelen in Utrecht. We hanteren daarom nog steeds onze flexibele werkwijze.

Met wie werken we verder samen?

Welkom in Utrecht is onderdeel van Plan Einstein. Plan Einstein is een idee vanuit de Gemeente Utrecht en een hoop samenwerkingspartners; een vernieuwende aanpak van de opvang en integratie van vluchtelingen. Deze aanpak is gericht op gezamenlijke activiteiten en ontmoetingen tussen bewoners van het AZC en buurtbewoners onder het motto ‘samen wonen, samen leren, samen werken’.

Onder de noemer van Plan Einstein werken we samen met o.a. VluchtelingenWerk Nederland, Social Impact Factory, Marcelliens Good Company, Stut Theater, Oscar van den Ende Business Training & Advisory Services, Radio Einstein, New Dutch Connections en De Voorkamer.

Om ons werk te kunnen doen op de manier dat we nu doen, werken we samen met vele Utrechters en organisaties in de stad en daarbuiten. Dat kunnen ook informele organisaties zijn. Zie hieronder voor een niet uitputtende lijst van deze organisaties.

Wil je ook partner worden van Welkom in Utrecht? Neem dan vooral contact met ons op via info@welkominutrecht.nu.

ANBI-status & CBF Erkenning

Stichting Welkom in Utrecht is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent o.a. dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn van de aangifte inkomstenbelasting.

Een donatie kun je doen op NL50 TRIO 0391 1807 38 t.n.v. Stichting Welkom in Utrecht. Alvast bedankt!

Klik hier voor ons jaarverslag over 2023.
Wil je onze jaarverslagen uit andere jaren of onze financiële jaarrekening inzien? Mail dan naar info@welkominutrecht.nu

Zie hier voor de standaard publicatieplicht voor de ANBI-status.
Zie hier voor het beleidsplan 2024 – 2027.
Zie hier voor de akte van oprichting van Stichting Welkom in Utrecht.

Fiscaal nummer / RSIN: 856448394.

Privacyverklaring

Stichting Welkom in Utrecht hecht belang aan uw privacy en een correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Zie hieronder onze privacyverklaringen voor de verschillende doelgroepen waar wij mee werken.

Zie hier voor de privacyverklaring voor deelnemers aan onze activiteiten.
Zie hier voor de privacyverklaring voor onze vaste vrijwilligers.
Zie hier voor de privacyverklaring voor onze websitebezoekers.

Vermijden van grensoverschrijdend gedrag

Welkom in Utrecht hecht veel belang aan het vermijden van grensoverschrijdend gedrag, zowel van de medewerkers en het bestuur van Welkom in Utrecht (WiU) als van mensen die deelnemen aan activiteiten. Hier kun je lezen wat we doen om interpersoonlijke schendingen tegen te gaan en wat iemand kan doen als hier toch sprake van is of lijkt te zijn.

Contact

Kantoor– en bezoekadres
Joseph Haydnlaan 2A
3533 AE Utrecht

Postadres
Bilderdijkstraat 26
3532 VG Utrecht

Nummer van Kamer van Koophandel: 66219655.
Bankrekeningnummer: NL50 TRIO 0391 1807 38 t.n.v. Stichting Welkom in Utrecht.

Mocht u klachten hebben of andere feedback, kijk dan in onze klachtenregeling hoe u deze aan ons kenbaar kunt maken.