Over ons

Hoe het begon

Begin september 2015 kwamen veel mensen in actie om iets te doen voor de grote groep vluchtelingen die toen naar ons land kwamen. Wij startten de facebookpagina Welkom In Utrecht, waar zulke ideeën en initiatieven uit Utrecht een podium konden krijgen en initiatiefnemers elkaar konden vinden.
Direct na de opening van de noodopvang in De Jaarbeurs in diezelfde maand groeide Welkom In Utrecht uit tot een platform voor iedereen die activiteiten wilde ontplooien voor en met vluchtelingen in Utrecht. Het gemeentelijk projectmanagementbureau ondersteunde dit. Een andere belangrijke partij was Uvoorvluchtelingen.nl, een website die als doel had de betrokkenheid van Utrechters bij vluchtelingen te versterken.

Tientallen organisaties en honderden betrokken burgers organiseerden activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, sport, kleinschalige ontmoetingen en taal. Eerst voor de bewoners in de Jaarbeurs en later, tot mei 2016, die aan de Amerikalaan (Kanaleneiland). Dit werd gefaciliteerd en gecoördineerd door Welkom In Utrecht.
Daarna deden we hetzelfde voor bewoners van het tijdelijke asielzoekerscentrum aan de Ravellaan en later die aan de Einsteindreef waarbij we samenwerkten met de partners van Plan Einstein. Nu zetten we ons met name in voor de bewoners van de vaste azc-locatie aan de Joseph Haydnlaan. Daarnaast betrekken we ook zelfstandig wonende statushouders regelmatig bij de (organisatie van) activiteiten.

Onze grote dank gaat uit naar iedereen die Welkom In Utrecht in de enerverende en zeer belangrijke beginfase zo goed heeft laten werken. Dat zijn er honderden – misschien wel meer.Verschillende initiatieven die zijn opgezet in deze eerste periode bestaan nog steeds en functioneren nu zelfstandig. Voorbeelden zijn het netwerk New Neighbours en Naaiatelier van Hagar tot Ruth.

Sinds juli 2016 is Welkom In Utrecht een stichting. En hoewel we een en andere hebben moeten formaliseren om door te kunnen blijven gaan, is ons motto nog altijd hetzelfde als in de begindagen: in principe kan alles en willen we zoveel mogelijk laten plaatsvinden - als het maar veilig is en aansluit op waar vluchtelingen behoefte aan hebben en hen helpt om zich thuis te voelen in Utrecht. We hanteren daarom nog steeds onze flexibele werkwijze.

Wie

Het team van Stichting Welkom in Utrecht bestaat uit Rebecca de Kuijer, Frank van Soest, Hellen Kooijman en Fatima El Kaddouri.

 

Vrijwilligers
We werken samen met heel veel vrijwilligers: incidenteel, regelmatig en op vaste basis. Op dit moment zijn Marc Speijers, Eline Bosch, Deewa Dawi, Irene Velthuijzen, Atieh Mousavi, Shadi Maalouf, Maha Jaafar, Trent en Sarah Robbins vaste vrijwilligers.

 

Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: Katinka Jesse (secretaris), Oscar Bremer (penningmeester) en Madeleine Pannekoek (voorzitter). Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd en ontvangt geen reiskostenvergoeding.

Vacatures

Er zijn momenteel geen betaalde vacatures bij Welkom in Utrecht.
Wil je je (onbetaald, vanuit betrokkenheid) inzetten voor onze doelgroep? Neem dan contact met ons op. Je kunt hier zien wat er bijvoorbeeld mogelijk is, maar er is meer.

ANBI en algemene informatie

Stichting Welkom In Utrecht is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stichting Welkom in Utrecht voldoet aan de Governance code welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De stichting heeft een toezichthoudend bestuur.

Medewerkers van Stichting Welkom In Utrecht worden beloond conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Het bestuur verricht haar taken geheel onbezoldigd.

Klik hier voor het Beleidsplan 2017-2020. Hier staan onder andere de doelstelling, missie en visie van de Welkom In Utrecht beschreven.  Informatie over onze activiteiten en de financiële verantwoording is hier te vinden:

Kijk hier voor het privacy statement van Welkom in Utrecht.

 

Partners

Contactformulier

Uw naam (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Onderwerp

Bericht

[recaptcha]

Contact

Algemeen
info@welkominutrecht.nu

Rebecca de Kuijer
rebecca@welkominutrecht.nu
06 51691478

Fatima El Kaddouri
fatima@welkominutrecht.nu
06 23222837

Hellen Kooijman
hellen@welkominutrecht.nu
06 51192316

Frank van Soest
frank@welkominutrecht.nu
06 10803167

Ghedam Ghirmay
ghedam@welkominutrecht.nu
06 86359033

 

Kantoor– en bezoekadres
Joseph Haydnlaan 2A
3533 AE Utrecht

Postadres
Stichting Welkom in Utrecht
Bilderdijkstraat 26
3532VG Utrecht

Nummer van Kamer van Koophandel: 66219655.

Fiscaal nummer (RSIN): 856448394.

Bankrekeningnummer: NL50 TRIO 0391 1807 38.