Over ons

Wat

Welkom In Utrecht coördineert en faciliteert de activiteiten die inwoners en organisaties uit regio Utrecht op vrijwillige basis opzetten voor en met asielmigranten. Denk hierbij aan sport, muziek, koken, klussen, wandelen, et cetera. Vanzelfsprekend betrekken we hierbij zoveel mogelijk de mensen waar het om gaat: de vluchtelingen. Zij helpen mee met het opzetten van een activiteit en bij het werven van deelnemers in de opvangcentra. Daarnaast stimuleren we vrijwilligerswerk door vluchtelingen in het algemeen.

Hoe

Welkom in Utrecht laat vraag en aanbod op het gebied van activiteiten op elkaar aansluiten. Dat doen we zichtbaar, maar vooral achter de schermen. Daarin gaan we ver. Ons motto is: in principe kan alles, als het maar veilig is en aansluit op waar vluchtelingen behoefte aan hebben. Als er ergens behoefte aan is waar niet in wordt voorzien, laten we dit weten aan de verschillende (potentiële) initiatiefnemers en doen we soms gericht oproepen op de facebookpagina Welkom In Utrecht.

Utrechters en organisaties die een activiteit willen organiseren, kunnen zich melden via het aanmeldformulier, per mail of via de facebookpagina. We maken de activiteiten bekend bij de bewoners in de opvang en statushouders die een woning in Utrecht hebben en stimuleren ze om deel te nemen. We zijn hiervoor elke week aanwezig in de opvang.

Als organisaties die zich richten op vluchtelingen menskracht of spullen nodig hebben, doen we oproepen en verwijzen we door. Zie voor voorbeelden de Ervaringen hier op onze website of onze facebookpagina, met onder andere posts over leuke of opvallende activiteiten en evenementen.

Waar

Op dit moment zetten we ons met name in voor de bewoners van de azc-locatie aan de Joseph Haydnlaan. Zelfstandig wonende statushouders worden ook regelmatig betrokken bij de (organisatie van) activiteiten.

Waarom

Wij heten asielmigranten welkom in Utrecht. Een warm onthaal helpt bij hun integratie. Ontmoetingen met inwoners uit de regio Utrechters zijn daarbij cruciaal. Contacten binnen de Nederlandse samenleving zijn essentieel om een zelfstandig leven op te bouwen. Nieuwkomers krijgen hierdoor een grotere kans de Nederlandse taal te leren, een netwerk op te bouwen, vrienden te maken, een opleiding te volgen en werk te vinden. Ze kunnen zich er veiliger door voelen en leren wat Nederlandse normen en waarden zijn. Veel vluchtelingen moeten  op van alles wachten: op hun verblijfsvergunning, woonruimte, familieleden.  Voor hun fysieke en mentale gesteldheid is het goed om bezig te blijven en contact te maken met de omgeving.

Omgekeerd is het voor Utrechters belangrijk om asielmigranten te ontmoeten. Het draagt bij aan begrip en tolerantie voor deze nieuwe landgenoten, hetgeen nodig is voor een vreedzame en positieve samenleving. Bovendien is het vaak gewoon leuk en leerzaam.

Wie

Het kernteam van Stichting Welkom in Utrecht bestaat uit Katinka Jesse, Hellen Kooijman, Rebecca de Kuijer en Frank van Soest. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de continuïteit. Ze worden hierdoor bijgestaan door Laura Bakker.

Foto's: Wunderlust

Frank

Hellen

 

Katinka

Rebecca

 

We werken samen met heel veel vrijwilligers, incidenteel, regelmatig maar ook op vaste basis. Op dit moment zijn Marc Speijers, Eline Bosch, Adib Alkhatib, Fouad Atiye, Ghedam Ghermai en Deewa Dawi vaste vrijwilligers. Verder zijn Leonie van Bruggen en Mirte Hendriks zeer actief bij Welkom In Utrecht.

Adib


Marc

Eline

Fouad

Ghedam

Deewa

Welkom in Utrecht helpt activiteiten en initiatieven mogelijk maken die worden opgezet door vele betrokken Utrechters, individueel of als groep. Daarnaast werken we nauw samen met verschillende organisaties. Directe partners zijn VluchtelingenWerk Midden-Nederland en de Vrijwilligerscentrale Utrecht. Andere organisaties waar we veel mee samenwerken zijn onder meer sportverenigingen, De Voorkamer, Het Wilde Westen en welzijnsorganisaties.

Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: Nienke Brands (secretaris), Oscar Bremer (penningmeester) en Frauke de Weijer (voorzitter). Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd en ontvangt geen reiskostenvergoeding.

Vacatures

Er zijn momenteel geen vacatures bij Welkom in Utrecht.
Wil je je (onbetaald, vanuit betrokkenheid) inzetten voor onze doelgroep? Neem dan contact met ons op. Je kunt hier zien wat er bijvoorbeeld mogelijk is, maar er is meer.

Hoe het begon

Begin september 2015 kwamen veel mensen in actie om iets te doen voor de grote groep vluchtelingen die toen naar ons land kwamen. Het huidige kernteam van Welkom In Utrecht startte de facebookpagina Welkom In Utrecht, waar zulke ideeën en initiatieven uit Utrecht een podium konden krijgen en initiatiefnemers elkaar konden vinden.

Direct na de opening van de noodopvang in De Jaarbeurs in diezelfde maand groeide Welkom In Utrecht uit tot een platform voor iedereen die activiteiten wilde ontplooien voor en met vluchtelingen in Utrecht. Het gemeentelijk projectmanagementbureau ondersteunde dit. De derde structurele pijler was Uvoorvluchtelingen.nl, een website die als doel had de betrokkenheid van Utrechters bij vluchtelingen te versterken.

Tientallen organisaties en honderden betrokken burgers organiseerden activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, sport, kleinschalige ontmoetingen en taal. Eerst voor de bewoners in de Jaarbeurs en later, tot mei 2016, die aan de Amerikalaan (Kanaleneiland). Dit werd gefaciliteerd en  gecoördineerd door Welkom In Utrecht. Sinds juli 2016 is Welkom In Utrecht een stichting (RSIN-nummer 856448394) die zich structureel blijft inzetten voor asielmigranten.

Onze grote dank gaat uit naar iedereen die Welkom In Utrecht in deze enerverende beginfase zo goed heeft laten werken. Dat zijn er honderden – misschien wel meer. Hier noemen we degenen die een structurele rol hebben gehad in het eerste half jaar binnen het platform zelf: de clustercoördinatoren Annemiek, Dayna, Kim, Maryam en Iris; de mensen achter Uvoorvluchtelingen.nl: Dylan, Esther, Robbert, Saskia en Wim; de mensen van het projectmanagementbureau van de gemeente: Jeanine, Kitty, Fadua, Miriam, Helen en Marjolein.

Verschillende initiatieven  die zijn opgezet in deze eerste periode bestaan nog steeds en functioneren nu zelfstandig. Voorbeelden zijn het facebooknetwerk New Neighbours en Naaiatelier van Hagar tot Ruth.

ANBI en algemene informatie

Stichting Welkom In Utrecht is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stichting Welkom in Utrecht voldoet aan de Governance code welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De stichting heeft een toezichthoudend bestuur.

Medewerkers van Stichting Welkom In Utrecht worden beloond conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Het bestuur verricht haar taken geheel onbezoldigd.

Klik hier voor het Beleidsplan 2017-2020. Hier staan onder andere de doelstelling, missie en visie van de Welkom In Utrecht beschreven.  Informatie over onze activiteiten en de financiële verantwoording is hier te vinden:

Nummer van Kamer van Koophandel: 66219655.

Fiscaal nummer (RSIN): 856448394.

Bankrekeningnummer: NL50 TRIO 0391 1807 38.

Kijk hier voor het privacy statement van Welkom in Utrecht.

Contactformulier

Uw naam (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Onderwerp

Bericht

[recaptcha]

Contact

Algemeen
info@welkominutrecht.nu

Rebecca de Kuijer
rebecca@welkominutrecht.nu
06 51691478

Katinka Jesse
katinka@welkominutrecht.nu
06 41204145

Hellen Kooijman
hellen@welkominutrecht.nu
06 51192316

Frank van Soest
frank@welkominutrecht.nu
06 10803167

Kantoor– en bezoekadres
Joseph Haydnlaan 2A
3533 AE Utrecht

Postadres
Stichting Welkom in Utrecht
Bilderdijkstraat 26
3532VG Utrecht

Nummer van Kamer van Koophandel: 66219655.

Fiscaal nummer (RSIN): 856448394.

Bankrekeningnummer: NL50 TRIO 0391 1807 38.