Voor vluchtelingen

Welkom in Utrecht zorgt ervoor dat Utrechters die een activiteit willen organiseren voor of met vluchtelingen  dat ook echt kunnen doen. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld sportactiviteiten,  kinderactiviteiten, concertbezoeken, samen eten of gewoon een ontmoeting.

Hoe kun je meedoen of meer te weten komen? Je ziet ons elke donderdagmorgen in het AZC aan de Joseph Haydnlaan. Daar geven we informatie over de activiteiten. Je kunt je daar ook inschrijven voor een activiteit.
Op deze website kun je kijken op de agenda. Hier staan de activiteiten waaraan je de komende tijd mee kunt doen. Je kunt ook langskomen op ons kantoor aan de Joseph Haydnlaan 2A (bij het azc).

Je bent welkom!

Informatie over Nederland

Op de diverse sites van de Nederlandse overheid en regering kun je informatie vinden over de asielprocedure, huisvesting en onderwijs. Informatie over de asielprocedure kun je onder meer vinden op de websites van de rijksoverheid. En op de site van VluchtelingenWerk Nederland. Verder geeft ook het Centraal Orgaan opvang Asielsoekers (COA) informatie over de asielopvang en -procedure. Klik hier voor de site van het COA.  

Er zijn ook nog andere sites, die gemaakt zijn door Nederlandse burgers. De Yalla foundation heeft heel veel informatie over IND, huisvesting, taal en onderwijs in Nederland. De site is in eerste instantie gericht op vluchtelinge in Nijmegen, maar je vindt er verder bijna alles wat je moet weten als je nieuw bent in Nederland. In het Engels.

Gewoontes en gebruiken
Elk land heeft zijn eigen gewoontes en gebruiken. Nederlanders drinken bijvoorbeeld vaak koffie na het eten. En bijna iedereen kan er fietsen. Op de site Net in Nederland kun je informatie over wat Nederlanders graag doen. En wat ze liever niet doen. In het Nederlands, Engels en Arabisch.

Nederlands leren

Heb je een verblijfsvergunning?
Als je een verblijfsvergunning hebt gekregen, moet je verplicht gaan inburgeren en Nederlands leren. Informatie over inburgering kun je hier vinden.

Je krijgt een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze organisatie geeft je een lening om een taalcursus te doen. Je kunt uit verschillende cursussen kiezen, in het azc, via een school of een aparte cursus. VluchtelingenWerk Nederland kan je helpen met het maken van de juiste keuze. VWN biedt ook zelf cursussen Nederlandse taal aan. Klik voor meer informatie hier.

Een paar voorbeelden van andere cursussen zijn:
Lest best
Babel

Let op: cursussen moeten wel het keurmerk Blik op werk hebben. Je krijgt anders hiervoor geen lening van DUO. Kijk op de site van Blik op werk of de cursus die jij wilt doen dit keurmerk heeft.

Heb je nog geen verblijfsvergunning?
Ook als je nog geen verblijfsvergunning hebt, is het handig om Nederlands te leren. Dat maakt het leven in Nederland - zelfs als het maar tijdelijk is - eenvoudiger: boodschappen doen, contacten leggen, formulieren begrijpen. Dat gaat gemakkelijker als je Nederlands spreekt.

Als je nog in procedure bent, kun je taalles krijgen van vrijwilligers of andere betrokken mensen.

Taalcafé
Of je nu wel of geen status hebt. Als je de Nederlandse taal wilt leren of extra les wilt, dan kan dat in het Taalcafé. Daar oefen je samen met een Utrechtse vrijwilliger de Nederlandse taal.
Kijk op de agenda wanneer en waar het Het Taalcafé is.

Andere organisaties
Er zijn veel meer organisaties en plekken waar vrijwilligers taalles geven aan vluchtelingen. Wil je meer hierover weten? Mail dan naar Katinka van Welkom in Utrecht. Katinka@welkominutrecht.nu

Wil je zelf (meer) Nederlands oefenen?
Op de site van de Yalla Foundation vind je allerlei tips over sites, apps en facebookpagina's waar je Nederlands kunt leren. Kijk voor meer informatie hier.

Tip: probeer zoveel mogelijk Nederlands met de mensen om je heen te praten. Vaak spreken Nederlanders ook Engels. Als je zelf Engels spreekt, is dat niet zo handig voor het leren van Nederlanders. Vraag aan je vrienden en bekenden of ze met jou Nederlands willen praten.

Taalcafés in Utrecht

Maandag
WelnU Taalcafé
Wijk: Oog in Al
Wanneer: Maandagavond 19.30-21.30 uur
Locatie: Restaurant Kantien, Ravellaan 96, Utrecht
Contact: welnutaal@gmail.com

Dinsdag
NL taalcafé
Wijk: Lombok
Wanneer: dinsdagavond 19.30-21.30 uur
Locatie: De Voorkamer, Kanaalstraat 225 te Utrecht
Contact: laurataalcafe@gmail.com

Taalcafé Taal doet Meer
Wijk: Kanaleneiland
Wanneer: dinsdagmiddag 15.00-17.00 uur
Locatie: Bibliotheek Kanaleneiland, Al-Masoedilaan 188
Contact: dirkje@taaldoetmeer.nl

Social Coffee Taalcafé
Wijk: Lunetten
Wanneer: dinsdagavond 19.15-21.00 uur
Locatie: Lunetwerkcafé, Zevenwouden 238
Contact: neahaggenburg@gmail.com

Woensdagochtend
WelnU Taalcafé
Wijk: Oog in Al
Wanneer: woensdagochtend van 10.00-11.30 uur
Locatie: Restaurant Kantien, Ravellaan 96
Contact: welnutaal@gmail.com

Woensdagavond
WelnU Taalcafé
Wijk: Overvecht
Wanneer: woensdagavond 19.30-21.30 uur
Locatie: Teun de Jagerdreef 1
Contact: welnutaal@gmail.com

Donderdag
Taalcafé Taal doet Meer
Wijk: Overvecht
Wanneer: donderdagmiddag 13.00-15.00 uur
Locatie: De Dreef, Schooneggendreef 27C
Contact: dirkje@taaldoetmeer.nl

Taalcafé Leidsche Rijn
Wijk: Leidsche Rijn
Wanneer: donderdagavond 19.00-21.00 uur
Locatie: Brede School ’t Zand, Pauwoogvlinder 24
Contact: wendie.depater@icloud.com, 06 45106035 (Wendie)

Taalcafé Taal doet Meer
Wijk: Vleuten-De Meern
Wanneer: donderdagochtend 09.30-11.30 uur
Locatie: De Weide Wereld, Teunisbloemlaan 48, Vleuten
Contact: dirkje@taaldoetmeer.nl

Zaterdag
Queridon taalcafé
Wijk: Hoograven
Wanneer: zaterdagmiddag 15.00-17.00 uur (oneven weken)
Locatie: Queridon Taal & Horeca, Saffierlaan 10
Contact: taalcafe@queridon.nl, 06 30864318 (Jasper)

Vrijwilligerswerk

Het doen van vrijwilligerswerk is in Nederland heel normaal. Het is een goede manier om mensen te ontmoeten, te zien hoe Nederland werkt, actief te blijven en ervaring op te doen voor later werk. Niet iedere vluchteling mag vrijwilligerswerk doen. Kijk hieronder voor het vrijwilligerswerk dat er nu is. En wat jij mag doen.(Aanbod) En wat niet.(Regels)

Aanbod

Welkom in Utrecht heeft eenmalig vrijwilligerswerk, structureel vrijwilligerswerk, en vrijwilligerswerk op oproepbasis. Al het vrijwilligerswerk is samen met andere Utrechters. Zo kun je je Nederlandse taal verbeteren, Utrechters leren kennen en zien hoe de Nederlandse samenleving werkt. Kijk voor meer informatie op deze website of neem contact op met Katinka: 06 4120 4145 of Marc 06 1441 1642.

De organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden zijn:

Utrecht Cares heeft vrijwilligerswerk voor jongeren (20-35 jaar). Het aanbod is groot. Via hun website kun je je inschrijven en per dag kun je je opgeven voor een activiteit waaraan je wilt deelnemen. Het gaat altijd om groepsvrijwilligerswerk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Margriet Ebbink:Margriet Ebbink: 06 4310 3038 Jord Huffels: 06 1325 2669.

Stichting Present Utrecht biedt eenmalig vrijwilligerswerk aan. Het vrijwilligerswerk gebeurt in een groep. Vluchtelingen kunnen zich aansluiten bij zo’n groep. Het vrijwilligerswerk is altijd bij mensen die ondersteuning nodig hebben. Wil je weten welke activiteiten er binnenkort plaatsvinden? Neem dan contact op met 06 1988 2088 of via info@presentutrecht.nl.

Serve the City is gericht op jongeren (16-30 jaar). Zij helpen iemand die hulp nodig heeft. Je gaat alleen naar diegene toe. Soms één keer, soms vaker. Sociaal of praktisch. Serve the City maakt altijd eerst een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek komt naar voren wat je leuk lijkt om te doen en wat voor vrijwilligerswerk bij jou past. Je kunt contact opnemen via: 06-83319255 of mailen naar info@stcutrecht.nl

Vrijwilligerscentrale Utrecht (VCU) heeft een breed aanbod aan vrijwilligerswerk. Je kunt zoeken op wijk en soort vrijwilligerswerk. VCU biedt veel begeleiding. Wil je weten of een vacature aansluit bij je taalniveau, of heb je andere vragen over het vrijwilligerswerk bij VCU, dan kun je contact opnemen met Jes of Golein, 030-2312289 Jes@vcutrecht.nl Golein@vcutrecht.nl.

Hieronder zie je bij welk structureel vrijwilligerswerk Welkom in Utrecht kan helpen bemiddelen.

Regels

Niet iedere vluchteling mag vrijwilligerswerk doen. Kijk hieronder wat jij mag doen. En wat niet.

Ben je een asielzoekers zonder W-document?
Dan mag je geen vrijwilligerswerk doen.

Heb je wel een W-document?
Dan mag je wel vrijwilligerswerk doen.

Dat werk moet dan wel voldoen aan de wet. Dit betekent:

 • dat niemand voor dit werk betaald krijgt,
 • dat de organisatie waarbij je het werk doet, geen winst wil maken (dus niet commercieel is) , én
 • dat jouw werk een algemeen maatschappelijk belang dient.

Een paar voorbeelden:
Afwassen in een echt restaurant is GEEN vrijwilligerswerk. Een restaurant verdient geld met jou. Dan behoor jij ook geld te krijgen. Maar als je bijvoorbeeld werkt bij een restaurant dat mensen helpt die arm zijn, zoals Resto van Harte, dan gaat het wel om vrijwilligerswerk. Want Resto van Harte is geen commercieel bedrijf.
Als je schoonmaakt bij mensen die daar altijd een schoonmaakster voor inhuren, dan is dat GEEN vrijwilligerswerk. As je een oude mevrouw of meneer helpt door af en toe schoon te maken, dan gaat het om helpen. Dat is meestal wel vrijwilligerswerk.

Vrijwilligersverklaring
De organisatie waarbij jij vrijwilligerswerk gaat doen, heeft een vrijwilligersverklaring nodig van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV controleert of er voldaan wordt aan de wet. Is dat zo, dan krijgt de organisatie waar je voor werkt deze verklaring.
Let op: De vrijwilligersverklaring wordt gegeven voor het werk dat je doet, niet voor jou als werknemer. Als meerdere personen dezelfde werkzaamheden uitvoeren, hoeft er maar één verklaring te worden aangevraagd.

Statushouders die onder verantwoordelijkheid van het COA vallen
Als je een verblijfsvergunning hebt – een status – en je valt nog onder verantwoordelijkheid van het COA mag je altijd vrijwilligerswerk uitvoeren: een vrijwilligersverklaring is niet nodig.
Als je zelfstandig woont en een bijstandsuitkering ontvangt, geldt als voorwaarde dat het vrijwilligerswerk aan de gemeente wordt gemeld. De gemeente beoordeelt of met het voorgestelde vrijwilligerswerk sprake is van onttrekking aan de arbeidsmarkt. Is dat het geval, dan mag je het betreffende vrijwilligerswerk niet doen. Als dat niet het geval is, dan mag je wel vrijwilligerswerk doen.

Een vrijwilligersvergoeding krijgen?
Een vrijwilligersvergoeding is een vergoeding in geld. Daarmee kun je je onkosten betalen: bijvoorbeeld als je moet reizen naar je werk. Of als je veel moet bellen. Dat hoef je niet zelf te betalen. Vaak is een vergoeding ook een blijk van waardering. De organisatie waar je voor werkt vindt het fijn dat je dat vrijwillig doet en wil je graag zo af en toe wat geld geven. Dat mag, maar ook weer alleen als het volgens de wet gaat.

Nog bij het COA?
Als je nog onder de verantwoordelijkheid van het COA valt, mag je een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Dit heeft echter negatieve gevolgen voor het eet- en leefgeld dat je eventueel ontvangt. Een deel ervan moet je namelijk afstaan aan het COA. Een cadeaubon of een beloning in natura mag je wel helemaal houden.

Gebruikte kleding en meubels

Zoek je goedkope of gratis kleding en meubels?
Er zijn in Utrecht winkels waar je goedkope kleding kunt krijgen. Soms zelfs gratis. Het gaat dan wel altijd om gebruikte kleren en meubels. Ofwel: tweedehands.

Gratis kleding en meubels
Weggeefwinkel Utrecht 
2de Daalsedijk 2a
Open: elke woensdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur

Weggeefwinkel Overvecht ‘Mooie Zooi’
Camera Obscuradreef 121
Open: elke woensdag van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur

Utrecht Weggeeftafel in Podium Oost
Oudwijkerdwarsstraat 148

Er zijn ook inwoners van Utrecht die gratis spullen aanbieden. Kijk op de vele Facebook-pagina’s waarop  spullen worden aangeboden, zoals  Gratis ophalen in Utrecht en Omgeving. Of Gratis af te halen in Utrecht. 

Gebruikte kleding en meubels 
Bij diverse winkels kun je gebruikte kleding en meubels vinden. Vaak kun je de meubels thuis laten bezorgen. Dat kost wel wat geld, maar meestal niet veel.
De ARM bijvoorbeeld, heeft veel meubels en kleding. Je kunt er ook een bakfiets huren, waarmee je kleinere meubels zelf naar je huis kunt fietsen.
Er zijn drie winkels
Verlengde Hoogravensweg 63-69. Meer informatie vind je hier.
Oude Gracht 247 en 270. Meer informatie vind je hier.

Emmaus Utrecht
Er zijn 5 winkels. Soms verkopen ze er alleen kleding, soms ook meubels. Ook hier kun je een bakfiets huren. Klik en kijk op de website voor meer informatie.
Utrecht Centrum
Mgr van de Weteringstraat 1
Haarzuilens
Eikstraat 14
Lombok
Makassarstraat 36
Parkwijk
Ab Harrewijnstraat 18
Overvecht
Gloriantdreef 403

De Waarde zit aan de Croeselaan, Jaarbeurskant station. Je kunt er gebruikte meubels kopen.
Veilingstraat 2.

De Wijkplaats in Lombok heeft een kledingwinkeltje met tweedehands kleding. Het is onderdeel van Kerk Utrecht West. Elke donderdag is de winkel open. De winkel biedt mooie kleding voor hele schappelijke prijzen. Ook kun je er terecht voor een kop koffie. Geopend op donderdag van 11.00-15.00 uur. De Wijkplaats, Johannes Camphuysstraat 101, 3531 SE Utrecht

Hulp bij verhuizen?

Je hebt een woning in Utrecht gekregen? Gefeliciteerd.

Nu moet je meubels kopen. En de meubels naar je nieuwe huis brengen.

Welkom in Utrecht heeft een ‘verhuisgroep’. Dat is een groep van mensen die in Utrecht wonen en die jou kunnen helpen. Ze kunnen met jou meegaan om te kijken naar meubels in tweedehandswinkels. Ze kunnen ook helpen met verhuizen.

Wil je dat? Laat het ons weten.

Houd er rekening mee dat deze Utrechters je vrijwillig helpen. Ze hebben vaak nog veel andere dingen te doen. Daarom vragen we je om zeker twee weken voordat je gaat verhuizen te whatsappen.

Dus ga je verhuizen? Stuur dan een WhatsApp naar Hellen: 06 511 923 16

Buddy-projecten

Een buddy is een maatje (en soort vriend) die samen met jou dingen doet. Nederlands leren bijvoorbeeld. Of verhuizen. Of samen naar de bioscoop. Er zijn verschillende 'buddy-projecten'. Kijk maar hieronder.

Buddy to buddy
Stichting Buddy to buddy koppelt vluchtelingen aan betrokken inwoners van Utrecht. In dit project helpen buddy’s vluchtelingen de samenleving te leren kennen. Andersom leren Utrechters natuurlijk ook van de vluchtelingen. Naast het matchen van buddy’s organiseert buddy to buddy activiteiten met de deelnemers waarbij ontmoeting tussen Nederlanders en vluchtelingen centraal staat, bijvoorbeeld door samen te eten. Een buddytraject duurt 4 maanden.

Klik hier voor meer informatie over Buddy to buddy of bekijk de facebookpagina. Aanmelden? Dat kan hier in het Nederlands en hier in het Engels.  Je kunt ook een mail sturen naar buddytobuddyutrecht@gmail.com

 

Buddy-project Marhaban
Ben je tussen de 18 en 23 jaar oud? Spreek je wat Nederlands of Engels? Doe dan mee aan het Marhaban project; samen activiteiten doen met studenten van het University College Utrecht. Je kunt samen sporten, een museum bezoeken, een toneelstuk, een concert of film. Of gewoon een biertje of cola drinken.
Je krijgt je eigen buddy. Daar doe je elke week leuke dingen mee. Elke maand is er een activiteit voor de hele groep. Elke keer zijn er 10 studenten en 10 vluchtelingen die mee kunnen doen.

Meer weten? App dan naar Hellen van Welkom in Utrecht: 06 511 923 16

Meer informatie over het University College Utrecht kun je hier vinden.
Kijk ook op de facebookpagina van het project.

Maatjesproject voor LHBT vluchtelingen
Ben je LHBT (lesbienne, homoseksueel, biseksueel, transgender) en wil je andere LHBTs ontmoeten?
Cocktail is een project voor LHBT vluchtelingen in de regio Utrecht. Cocktail koppelt LHBT vluchtelingen aan een vrijwilliger. Een keer peer maand op zaterdag organiseert Cocktail een activiteit. Meestal wordt samen gegeten, gepraat, gedanst – gewoon gezellig. Als je niet op zoek bent naar een maatjescontact, geen probleem, je kan ook alleen maar naar de Cocktail activiteiten komen.

Hier kan je lezen wat andere Cocktail leden over het project zeggen:
“Bij Cocktail heb ik hele goede vrienden gevonden.”
“Bij Cocktail voel ik me veilig en in vrede!”
“Cocktail is mijne tweede familie.”

Wil je lid worden van Cocktail of meer over het project weten? Stuur dan een WhatsApp naar Hellen van Welkom in Utrecht (06 511 923 16) of stuur een mail direct naar Cocktail via cocktail@cocmiddennederland.nl.

Handwerken en naaien

In Utrecht heeft handwerkatelier van Hagar tot Ruth een aantal plekken waar je kunt leren handwerken (breien, haken en borduren) en naaien (op een naaimachine). Kun je dit al? Misschien was kleermaker je beroep in je geboorteland? Sluit dan aan als vrijwilliger. Je ontmoet nieuwe mensen en oefent de Nederlandse taal.

De spullen die de vrijwilligers maken, worden verkocht. Met de opbrengst worden materialen gekocht voor het handwerkatelier. Ook is het om samen iets leuks te doen.

Interesse? Vragen? Mail Judith: vanHtotR@gmail.com of stuur een bericht: 06 25295291

En bekijk: facebook.com/vanHtotR/

Locaties Handwerkatelier Van Hagar tot Ruth:

 • Locatie:           Leger des Heils, Schooneggedreef 27h
 • Wanneer:        Dinsdag 10:00 - 12:00
 • Wat:                Naailes, handwerkenles, vrijwilligerswerk naaien, vrijwilligerswerk handwerken
 • Locatie:          Leger des Heils, Schooneggedreef 27h
 • Wanneer:       Woensdag 10:00 - 12:00
 • Wat:                Naailes, handwerkles, vrijwilligerswerk naaien, vrijwilligerswerk handwerken
 • Locatie:           Bij Bosshardt, Marco Pololaan 115-117
 • Wanneer:        Donderdag 20:00 tot 22:00
 • Wat:                 Naailes, handwerkles, vrijwilligerswerk naaien, vrijwilligerswerk handwerken
 • Locatie:           Bij Bosshardt, Marco Pololaan 115-117
 • Wanneer:        vrijdag 9:30-11:30
 • Wat:                 Handwerkles, vrijwilligerswerk handwerken, vrijwilligerswerk naaien

U-pas

Get your U- Pass for 2017 - 2018
U-pas is a card with funds for cultural, academic and athletic activities for low income citizens and their families in Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein and Stichtse Vecht. With the U-pas the whole family can get discounts on tickets, membership prices, or even children’s school tuition.
The deposited amount differs by municipality and age. Below you can find information about U-pas policies in Utrecht.

U-pas budget for age 18 and above is € 120:
The U-pas budget is money available on your card. You can spend this money on sports or cultural activities. The period in which you can use the card is from July 1, 2017 until July 1, 2018. The U-pas budget is personal, it means that you can only use the funds for yourself.
Regardless of the balance on your U-pas card you can get discounts for regular activities, such as library subscription or tickets for the theatre or cinema. Please keep an eye out for temporary offers on our website.

U-pas Kindpakket is for children from less than 18 years old:

The U-pas Kind packet (U-pas Child Package) has different budgets for different age groups. Click here to find out which applies to you.
U-pas Kindpakket can be used for joining sports, cultural and school activities. You can even buy a bicycle with it. For children 4 years and older, the maximum compensation for a bicycle is € 180. Children in the first grade of secondary school can spend their funds on a computer, laptop or tablet. The maximum compensation for a tablet, computer or laptop is € 200.
Please note that you can only make compensated purchases in the stores found on the list on the U-pas site under the tab aanbod. You can filter and find the shops under "Bike Shops" or "Computer Stores” category. If the device costs more than € 200, then you must pay the difference. To find participating shops, visit this link:

If you would like to apply for the U-pas, there are two ways to do so:
• Digitally, by filling out and submitting the form on the U-Pas website.
• Filling and submitting the form by hand using the paper application.
People staying in Joseph Haydenlaan and Ravellaan camps can apply by filling out the application form by hand with help of Dutch Volunteers. To do so, go to Infobalie in Joseph Haydenlaan on Tuesday from 2:00 to 4:00pm.
Once your application is received, it will be reviewed. You will receive a confirmation (or not) within 8 weeks. If you qualify, the U-pas will be sent to your address. If you do not qualify for a U-pas, you will receive a written notification.
Once you have your U-Pas, This is how it works:
• Visit this link.
• Choose the activity or shop of your choice
• Get the address and other details
• Go to the provider of your choice and show your U-pas
• Talk with the attendant about how much funds are available, whether the available budget is sufficient, or if you must still pay the difference.
• After your purchase the provider will ask for your agreement on transaction as well as confirmation of U-pas Bureau
• You and your provider will receive a confirmation from Bureau U-pas (the U-pas Office) by email or SMS
Note:
There are different U-Pas budgets for each of these cities: Utrecht, Stichtse Vecht, IJsselstein, Houten, De Bilt and Anders. Please visit this link to know the exact budgets of each city.