እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም

ዌልኮም ኢን ኡትሬኽት ኣብ ኡትሬኽት ንዝቕመጡ ስደተኛታት ምስ ተቐማጦ ኡትሬኽት የራኽብ፣ ከምኡ ውን ብግምጣሉ (ንነበርቲ ኡትሬኽት ምስ ስደትኛታት ይራኽብ)። ንጥፈታት ብስደተኛታት ንስደተኛታት ወይ ውን ምስ ስድተኛታት ይዳሉ። እዚ ምደብ ብዝያዳ ኣብ ናይ ቋንቋ፡ ስፕርትን ብህልን መዳያት ይዳሎ። ጎድኒ ጎድኒ እዚ ውን ከም ብሓባር መግቢ ምኽሻን፣ ናይ እግሪ ግዕዞ፡ ብሓባር ምምጋብ ወይ ውን ብኢድካ ዝስርሑ ነገራት ይካየድ።

ስደተኛታት ምስ ኔዘርላንዳውያን ርክብ (ኔትዎርክ) ንምግባር ንሕግዝን፣ ኣብ ርእሰ ምርኮሳዊ ሂወቶም ገለ ነብርክትን። በዚ መንጸር ንነበርቲ ከባቢ ኡርትኽት እዚ ውን ብሓቂ ኣገዳሲ እዩ፣ ግላዊ ርክባት ምስ ስደተኛታት፣ ብሓንሳብ ንትፈታት ብምክያድ፣ ደቂ ሰባት ነንሕድሕዶም ብዝያዳ ክርዳድኡን ምሕዝነት ክምስርቱን ይኽእሉ።

ሓሳብ ንስደተኛታት ዝኸውን (ወይ ምስ ስደተኛታት ዝዳሎ )ንጥፈታት ኣሎካ? ወይ ውን ኣብ ተዳልዮም ዝርከቡ ተበግሶታት (ንጥፈታት) ክትሳተፍ ትደሊ? ፋይል ናይ ተበግሶታት ርአ፣ ኢ-መይል ናብ info@welkominutrecht.nu ልኣኽ ውይ meld hier je activiteit aan (ኣብዚ ንጥፈታትካ ኣመልክት።) ኣድላዪ እንተኾይኑ ዌልኮም ኢን ኡትረኤኽት ምስኻ ሓቢሩ ይሓስብ፡ ንጥፈታት ውን ምስ ስደተኛታት የላሊ። እዚ ድማ ንምንበሪኦም ዝሓዙ ስደተኛታትን ኣብ ኣዘሰ ዝቕመጡ ስደተኛታት የጠቓልል።

 

Facebook