Nieuwe kantoorruimte

Welkom In Utrecht heeft een eigen kantoor, tussen het AZC Joseph Haydnlaan en de dependance aan de Ravellaan in.

Het adres is Ravellaan 96, Utrecht. Wees welkom!

Er vinden ook activiteiten plaats in onze ruimte. Op donderdagen wordt er door vrouwen uit het AZC gebreid en gehaakt. Op dinsdagen kunnen AZC-bewoners er terecht voor een workshop schilderen.