AZC Oog in Al uitgebreid

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft het ‘Guesthouse’ in gebruik genomen.

Dit gebouw is bedoeld als uitbreiding van het asielzoekerscentrum aan de Joseph Haydnlaan in de wijk Oog in Al.

Er is plaats voor maximaal 150 mensen. Het COA  plaatst hier onder meer gezinnen.