پلان Einstein

در محله‌ی Overvecht  یک کمپ پناهندگان موقت جدید (Einsteindreef) در حال تاسیس است و انتظار می‌رود این کمپ در ماه جنوری ۲۰۱۷ افتتاح شود. این کمپ بخشی از پلان Einstein است که در آن بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها سهم دارند، مانند: Socius (خانه برای جوانان)، Wijk & Co, VluchtelingenWerk و Welkom in Utrecht. هدف این برنامه این است که پناهندگان این کمپ جدید، بعد از دریافت پاسخ مثبت به درخواست پناهندگی خودشان، در خود اتریخت ساکن شوند و برایشان محل سکونت فراهم شود. به همین دلیل، از روز اول زندگی کمپ، شروع به یادگیری زبان هالندی و پروسه تبدیل شدن آنها به بخشی از جامعه‌ی هالند شروع خواهد شد.

پلان Einstein یک برنامه‌ی آزمایشی از طرف شهرداری اتریخت است و در چوکات این پلان، برنامه های فرهنگی و آموزشی بسیاری از سوی شهرداری و مردم محله‌ی Overvecht راه‌اندازی خواهند شد.