کمپ موقت Einsteindreef

در محله Overvecht و مکان Einsteindreef 101-139 یک کمپ موقت برای پناه جویان در حال آماده سازی است. در آخر ماه فبروری یک بخش و در ماه می نیز ساختمان به شکل کلی آماده بهره برداری خواهد بود. COA انتظار دارد در آخر ماه فبروری 30 تا 40 پناهجو را در این کمپ اسکان دهد. این گروه تنها شامل چند بزرگسال است ولی از ماه می انتظار میرود تا حداکثر 400 پناهجو (خانواده ها و نیز زنان و مردان مجرد) در کمپ Einsteindreef شروع به زندگی کنند.