برای پناهندگان

فعالیت ها؛ برای پناه‌جویان و توسط پناه‌جویان
Welkom in Utrecht به شهروندان شهر اتریخت که خواهان کمک به پناه‌جویان از طریق برگزاری مراسم و فعالیت‌های مختلف برای آن‌ها هستند، کمک می‌کند تا ایده های خودشان را عملی نمایند. این فعالیت‌ها شامل برنامه‌های ورزشی، بازی های کودکان، میل کردن غذا با یکدیگر یا تنها یک دیدار با پناه‌جویان می‌باشند.

چطور می‌توانید همکاری کنید یا بیشتر بدانید؟
هر پنج‌شنبه بعد از ظهر ما در کمپ (AZC) واقع در Joseph Haydnlaan حاضر هستیم و در آنجا به شما معلومات بیشتر خواهیم داد درباره‌ی فعالیت‌ها. شما همچنین می‌توانید به شکل حضوری در آنجا برای یک فعالیت نام‌نویسی کنید. برای معلومات بیشتر می‌توانید همچنین به وب‌سایت ما مراجعه کنید: www.welkominutrecht.nu
در وب‌سایت ما توضیحات بیشتر درباره هر فعالیت و همچنین زمان و ومکان آن‌ها به زبان های گوناگون ارائه داده شده است.

درباره هلند

معلومات در مورد چگونگی پناهندگی، خانه و مسکن، و تحصیلات در وبسایت های  موجود است. صفحه الکترونیکی مرکز وظایف داوطلبانه هالند هم خیلی سودمند میباشد.

معلومات بیشتر در این موارد در منابع غیر دولتی هم موجود است، به طور مثال سازمان یالا (Yalla foundation) که معلومات زیادی در مورد IND ،خانه و مسکن، لسان‌ (زبان) و تحصیلات در هالند را دارا میباشد، اگر چه سازمان یالا بیشتر متوجه مهاجرین که در شهر نایمخن (Nijmegen) زندگی میکنند است که این صفحه حاوی معلومات سودمند به لسان انگلیسی برای همه کسانی که در هالند زندگی میکنند، میباشد.

عادات و رسوم

هر کشوری دارای عادات و رسوم خاص خود میباشد. صفحه الکترونیکی Net in Nederland یک منبع خوب برای معرفی فرهنگ و کشور هالند است. به طور مثال بیشتر هالندی ها بایسکل (دوچرخه) سوار میشوند و بعد از غذا قهوه مینوشند. این صحفه الکترونکی به لسان های هالندی، انگلیسی و عربی قابل دسترس میباشد.

آموزش زبان هلندی

کافه زبان ولنو

اگر مایل به یادگیری زبان هلندی هستید به کافه زبان ولنو بیایید که در ان همه سطوح زبان یآموزش داده می شود

به بخش فعالیتها در سایت وارد شوید و اطلاعات بیشتری در مورد مکان وزمان این کافه بدست اورید

سازمانهای دیگر

سازمانهای وگروههای دیگری هم در مورد زبان هلندی فعالیت می کنند که می توانید برای اطلاعات بیشتر با موسسه ولکوم این اترخت  تماس بگیرید

Hellen@welkominutrecht.nu

 

Buddygezinnen

Woon je met je gezin in Utrecht en wil je nieuwe mensen leren kennen? Misschien is Welkom Thuis iets voor jou. Dit is een project waarbij een Utrechts gezin wordt gekoppeld aan een gezin dat nieuw is in Utrecht. Deelnemers gaan bijvoorbeeld samen koffiedrinken of eten, naar de kinderboerderij of spelletjes spelen. Zo leer je elkaar kennen en heb je een leuke tijd. Je kunt ook je Nederlands oefenen en je zult Utrecht en de Nederlandse samenleving beter leren kennen. Misschien maak je nieuwe vrienden met wie je kunt praten over opvoeding, werk, over wat goed gaat en wat minder goed gaat.
Welkom in Utrecht brengt de buddygezinnen met elkaar in contact en we kunnen helpen als er vragen zijn. Wil je meedoen of meer informatie? Neem contact op met Rebecca : rebecca@welkominutrecht.nu of 06 516 914 78.

پروژه رفیق یا دوست – ( مرحبا)

آیا سن شما بین 18 و 23 است و کمی میتوانید به انگلیسی و یا هالندی صحبت کنید پس در پروژه مرحبا (Marhaban) شرکت کنید.

پروژه مرحبا (Marhaban) یک پروژه است که شما میتوانید با محصلین یا دانشجویان از پوهنتون یا دانشگاه اتریخت آشنا شوید و سپس دوست شوید و با هم فعالیت های که طبق پسند هر دو جانب باشد انجام بدهید ، فعالیت ها از قبیل: با هم ورزش کردن، بازدید از یک موزیم یا موزه ، نمایش تیاتر، یک کنسرت، دیدن فیلم و یا نوشیدن یک بیر یا کولا، با پروژه مرحبا (Marhaban) همه اینها امکان دارد.

در هر ماه یکی از این فعالیت ها را به شکل گروپ انجام میدهید. این گروپ شامل 10 محصل یا دانشجو و 10 مهاجر میباشد، سپس هر هفته این فعالیت ها را با یکی از محصلین یا دانشجویان که دوست یا رفیق شما میشود میتوانید انجام بدهید.

مجلس اولی با همه اعضای این گروپ در روز جمعه 17 فبروری برگزار شد. اما امکانات بسیار وجود دارد که بعضی گروپ های جدید به زودی به این پروژه بپیوندند و شروع کنند.

آیا میخواهید شرکت کنید یا بیشتر بدانید به Hellen از Welkom in Utrecht   یک پیغام بفرستید. شماره  :0651192316

معلومات بیشتر در مورد پوهنتون یا دانگشاه اتریخت را از اینجا میتوانید بدست بیآورید.

Visit the facebookpage of the project.

U-Pas

De U-pas is een kaart voor bewoners van Utrecht die een laag inkomen hebben. Er staat een bedrag op waarmee je bepaalde activiteiten kunt doen of waarmee je iets met korting kunt kopen. Je kunt er bijvoorbeeld lid mee worden van een sportclub, naar de sportschool gaan, met korting buskaartjes kopen of meegaan met een dagtrip naar een pretpark. Je betaalt dan met het geld dat op je U-pas staat. Kinderen tussen de 4 en 18 jaar krijgen extra geld om een fiets te kopen.

Alle AZC-bewoners kunnen een U-pas krijgen. Dat kan bij Mathilde en René op dinsdagmiddag van 14.00-15.00 uur bij de Infobalie. Op donderdag tussen 10.00-11.00 uur kan dit bij Marc tijdens de meldingsplicht. Je kunt ook een afspraak maken met Marc.

کمک در قسمت کوچ کردن

برای مهاجرین که جدیداً برای ایشان خانه داده شده و آمده  رفتن به خانه جدید خود هستند، از همه اولتر برای شما خانه و زندهگی جدید را تبریک میگیم! سپس باید گفت که برای شما یک خوش خبری هم داریم!

آیا شما در تکلم زبان مشکل دارید؟ آیا شما در قسمت انتخاب درست لوازم خانه مشکل دارید؟ آیا شما در انتقال لوازم خانه مشکل دارید؟ و به یک شهروند هالندی ضرورت دارید تا شما را در تمام موارد فوق کمک کند؟ ما یک ابتکار جدید را روی دست گرفتیم که شهروندان محلی شما را در موارد فوق کمک خواهد کرد.

در همین اواخر ما یک ابتکار جدید را روی کار گرفتیم که از شهروندان محل خواهش میکنیم تا مهاجرین جدید را که خانه بدست آوردند و به زودی به خانه های جدید خویش منتقل میشوند را در این عرصه کمک کنند.

این شهروندان محل شما را در قسمت زبان که بتوانید با دکاندار لوازم دست دو مفاهمه کنید در مورد قیمت و انتخاب لوازم درست، و همچنان امکان این هم است که خود این شهروندان شما را با دادن بعضی لوازم کمک کنند. آنها شما را از دکان به دکان توسط وسیله نقلیه انتقال خواهد کرد بخاطر که شما بتوانید لوازم دلخاهی تان را بدست بیآورید و همچنان امکان این هم است که در قسمت انتقال لوازم تان از دکان به خانه تان کمک تان کنند.

این شهروندان محل شما را به طور داوطلب با همه موارد فوق کمک خواهد کرد از برای خوش آمدید گفتن به شما به شهر و خانه جدید تان. لطفاً حد اقل یک ماه قبل از تاریخ که به خانه جدید تان منتقل میشوید ما را در جریان بگذارید این ما را قادر میسازد تا  یک شهروند محل داوطلب را برای شما پیدا کنیم و با شما وصل کنیم.

اگر شما به کمک نیاز دارید ، از تماس گرفتن با ما تردید نکنید. شما میتوانید که به این نمبر  پیغام بفرستید. 06451192316.

لباس و لوازم ضروری

 

لباس و اسباب خانه استفاده شده!

دنبال لباس و اسباب خانه ارزان هستید؟ اینجا دکان های است که لباس های ارزان یا بعضی اوقات رایگان تهیه میکنند.

یاداشت: این دکان ها لباس ها یا اسباب خانه استفاده شده را میفروشند.

لباس و اسباب خانه رایگان

Weggeefwinkel Utrecht

Tweede Daalsedijk 2a

هر چهار شنبه و شنبه ها باز میباشد از ساعت 14:00 الی 17:00

Utrecht Weggeeftafel in Podium Oost

Oudwijkerdwarsstraat 148

Mooie Zooi

Taakdreef 80a Utrecht

هر دوشنبه ، چهارشنبه ، و جمه ها از ساعت 13:00 الی 15:00

و همچنان شهروندان شهر اتریخت اسباب آلات را برای مهاجرین به طور رایگان کمک میکنند. به صفحه های فیسبوکی مراجعه کنید ، به طور مثال: Gratis ophalen in Utrecht en Omgeving  یا Gratis aft e halen in Utrecht.

لباس و اسباب خانه استفاده شده (دست دو)

در دکان های مختلف شما میتوانید که لباس ها و اسباب خانه اسفتاده شده (دست دو) را دیافت کنید. اکثراً دکان ها اسباب خانه را به خانه شما انتقال میدهند. هزینه انتقال رایگان نمیباشد لیکن معمولاً خیلی ها ارزان هستند.

به طور مثال دکاان ( ARM) لباس و اسباب خانه زیاد دارد، شما همجنان میتوانید که دو چرخه کرایه کنید (Bakfiets) برای انتقال اسباب کوچک به خانه خود.

ARM سه دکان دارد. Verlengde Hoogravensweg 63 – 69 معلومات بیشتر را میتوانید اینجا دریافت کنید.

Oudegracht 247 and 270  معلومات بیشتر را میتوانید اینجا دریافت کنید.

Emmaus Utrecht این دکان بنچ نمایندگی دارد ، بعضی اوقات تنها لباس میفروشند و بعضی اوقات هم اسباب خانه. آنها هم بایسکل‌(دوچرخه) های کراتی دارند، برای معلومات بیشتر به وبسایت های ذیل مراجع کنید.

Utrecht Centrum

Mgr van de Weteringstraat 1

Haarzuilens

Eikstraat 14

Lombok

Makkassarstraat 36

Parkwijk

Ab Harrewijnstraat 18

Overvecht

Gloriantdreef 403

De Waarde  در Hoograven موقعیت دارد. شما میتوانید اسباب خانه استفاده شده ( دست دو) را از آنجا خریداری نمایید.

Helling 5.

هالندی بیآموزید.

این بخش موقتاً تنها به لسان (زبان) هالندی میباشد.

Ontmoetingsplekken in Utrecht

De Voorkamer is een ontmoetingsruimte voor en door AZC-bewoners, statushouders en omwonenden. Je kunt er meedoen aan workshops, er is een taalcafé, er zijn avonden met muziek en storytelling. Adres: Kanaalstraat 225.

Cocktail Ben je vluchteling en lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, of anderszins niet heteroseksueel? Oftewel LHBT+ of Rainbow?
Dan is het project Cocktail misschien iets voor jou. Elke maand organiseert Cocktail een activiteit op een zaterdagavond. Meestal wordt samen gegeten, gepraat, gedanst – gewoon gezellig.

Wil je erheen of wil je meer informatie? Mail naar cocktail@cocmiddennederland.nl.

Huiskamer van Dominicus is een ontmoetingspunt in de wijk Oog in Al voor wijkbewoners en AZC-bewoners. Elke week is er een inloopochtend op dinsdagen van 10.00 tot 12.00 uur. De koffie staat klaar in de eetzaal van de Dominicus. Je kunt er je verhaal kwijt, een spelletje spelen, Nederlandse les krijgen en er wat meehelpen. En andere ideeën zijn welkom!
Locatie: Refter (eetzaal) Dominicuskerk, Palestrinastraat 1.
Meer informatie? Neem contact op met  Hermen van Dorp: 06 122 406 00 of hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl

کار داوطلبانه

انجام کار داوطلبانه در فرهنگ هلندی بسیار رایج میباشد.و یک  فرصت خوبی برای   برای آشنایی با دوستان جدید میباشد و اینکه چگونه  هولندی ها کار خود را انجام می دهند وهمچنین شما را فعال نگه داشته و برای کار آینده شما تجربه خوبی است. اما همه پناهنده گان نمی توانند کار داوطلبانه انجام دهند   زیر را کلیک کنید تا از کارهای داوطلبانه  که در حال حاضر عرضه شده اگاه شوید واین که چه کارهایی اجازه دارید انجام دهید وچه کارهایی خیر_قوانین