برای پناهندگان

فعالیت ها؛ برای پناه‌جویان و توسط پناه‌جویان
Welkom in Utrecht به شهروندان شهر اتریخت که خواهان کمک به پناه‌جویان از طریق برگزاری مراسم و فعالیت‌های مختلف برای آن‌ها هستند، کمک می‌کند تا ایده های خودشان را عملی نمایند. این فعالیت‌ها شامل برنامه‌های ورزشی، بازی های کودکان، میل کردن غذا با یکدیگر یا تنها یک دیدار با پناه‌جویان می‌باشند.

چطور می‌توانید همکاری کنید یا بیشتر بدانید؟
هر پنج‌شنبه بعد از ظهر ما در کمپ (AZC) واقع در Joseph Haydnlaan حاضر هستیم و در آنجا به شما معلومات بیشتر خواهیم داد درباره‌ی فعالیت‌ها. شما همچنین می‌توانید به شکل حضوری در آنجا برای یک فعالیت نام‌نویسی کنید. برای معلومات بیشتر می‌توانید همچنین به وب‌سایت ما مراجعه کنید: www.welkominutrecht.nu
در وب‌سایت ما توضیحات بیشتر درباره هر فعالیت و همچنین زمان و ومکان آن‌ها به زبان های گوناگون ارائه داده شده است.

درباره هلند

معلومات در مورد چگونگی پناهندگی، خانه و مسکن، و تحصیلات در وبسایت های دولت هالند و کوا (COA) موجود است. صفحه الکترونیکی مرکز وظایف داوطلبانه هالند هم خیلی سودمند میباشد.

معلومات بیشتر در این موارد در منابع غیر دولتی هم موجود است، به طور مثال سازمان یالا (Yalla foundation) که معلومات زیادی در مورد IND ،خانه و مسکن، لسان‌ (زبان) و تحصیلات در هالند را دارا میباشد، اگر چه سازمان یالا بیشتر متوجه مهاجرین که در شهر نایمخن (Nijmegen) زندگی میکنند است که این صفحه حاوی معلومات سودمند به لسان انگلیسی برای همه کسانی که در هالند زندگی میکنند، میباشد.

عادات و رسوم

هر کشوری دارای عادات و رسوم خاص خود میباشد. صفحه الکترونیکی Net in Nederland یک منبع خوب برای معرفی فرهنگ و کشور هالند است. به طور مثال بیشتر هالندی ها بایسکل (دوچرخه) سوار میشوند و بعد از غذا قهوه مینوشند. این صحفه الکترونکی به لسان های هالندی، انگلیسی و عربی قابل دسترس میباشد.

آموزش زبان هلندی

آموزش زبان هالن

آیا شما دارای اجازه اقامت هستید؟

اگر شما اجازه اقامت برای ماندن در هالند را بدست آوردید، شما مکلفیت دارید تا هالندی را بیآموزید و در جامع (مدغم شوید) داخل شوید. معلومات در مورد ( ادغام) یا  داخل شدن در جامع را اینجا میتوانید بدست بیآورید.

به ارتباط آموزش زبان هالندی ، شما یک نامه از جانب DUO بدست خواهد آورد. آنها به شما یک قرضه خواهد داد تا بتوانید شما کورس های زبان را تعقیب کنید.

انواع مختلف کورس های زبان وجود دارد که شما میتوانید تعقیب کنید مثلاً مرکز کورس های زبان پناهجویان ، مکتب یا مدرسه زبان ها و یا حتا کورس های خصوصی. Vluchtelingenwerk Nederland میتواند شما را در قسمت انتخاب درست کمک کنند و همچنان VWN کورس های زبان هالندی را ارایه میکند.

برای معلومات بیشتر به انجا کلیک کنید.

بعضی مثال های دیگری برای زبان هالندی:

خود را مطمئن بسازید که کورس که شما تعقیب میکنید ازجانب Blik op werk اعتبار داده شده باشد.در غیر آن شما از طرف DUO قرضه بدست نخواهد آورد. به سایت الکترونکی Blik op werk  مراجعه کنید و خود را مطمئن سازید که کورس که شما میخواهید تعقیب کنید ازطرف آنها معتبر دانسته شده باشد.

شما اجازه اقامت ندارید؟

حتا اگر شما اجازه اقامت هم ندارید، بسیار مفید است تا زبان هالندی را بیآموزید. بخاطر که زندگی را در هالند برای شما آسان تر میسازد ،حتا اگر شما به شکل موقت هم اینجا هستید. اگر شما بتوانید که به هالندی حرف بزنید و بنوسید همه کار های روزمره تانرا از قبیل خریداری، به تماس شدن با دیگران، فهمیدن فرم ها و نامه های رسمی را برای تان آسان میسازد. اگر شما تا به حال در جریان پروسه تان یعنی دوره انتظار هستید، میتوانید که از داوطلبان و اشخاص دیگر که در درس دادن زبان دخیل هستند زبان هالندی را فراه بگیرید.

Taalcafe کافه زبان

چه اجازه اقامت دارید یا ندارید شما میتوانید که زبان هالندی را در Taalcafe بیآموزید یا تمرین کنید، شما میتوانید با یک داوطلب هالندی زبان هالندی را بیآموزید یا تمرین کنید.

به تقویم یا تقسیم اوقات درسایت الکترونکی ما مراجع کنید تا بدانید که چه زمانی و در کجا Taalcafe برگزار میشود.

سازمان های دیگر

بسیاری دیگری سازمان ها و جاه ها وجود دارد که داوطلبان میتوانند برای مهاجرین درس زبان هالندی را بیآموزانند. میخواهید بیشتر بدانید؟ به Katinka از Welkom in Utrecht ایمل بفرستین. Katinka@welkominutrecht.nu

آیا شما میخواهید بیشتر زبان هالندی را تمرین کنید؟

در سایت الکترونکی Yalla Foundation شما میتوانید که معلومات زیادی را در مورد سایت های الکترونکی، اپ ها apps، و صفحات فیسبوکی بدست بیآورید که در آنجا شما میتوانید که هالندی را بیآموزید. برای معلومات بیشتر انجا کلیک کنید.

معلومات مفید:

 تا حد ممکن با هالندی های دور و پیش تان به زبان هاندی صحبت کنید. هالندی ها معمولاً به زبان هالندی یا انگلیسی حرف میزنند. از اینرو حرف زدن به انگلیسی یک مانع در قسمت آموختن هالندی مناسب میباشد. از دوستان و آشنایان تان بپرسید که آیا آنها میخواهند با شما به هالندی حرف بزنند.

کافه های زبان در اترخت

کافه های تمرین هلندی در اترخت

دوشنبه
دوشنبه هر هفته از ساعت 19:30 الی 21:30
در آدرس زیر
Restaurant Kantien, Ravellaan 96, Utrecht

سه شنبه

کافه زبان فورکامر
سه شنبه شب هرفته از ساعت 19:15 الی 21:00 با همکاری فورکامر در آدرس زیر
De Voorkamer, Kanaalstraat 225 te Utrecht
وبسایت موسسه فورکامر

HOME

کافه زبان کانال ایلند
سه شنبه بعد از ظهر در محله کانال ایلند از ساعت 15:00 الی 17:00 در آدرس زیر
Locatie: Bibliotheek Kanaleneiland, Al-Masoedilaan 188

کافه زبان در محله لونتن اترخت
هر سه شنبه شب از ساعت 19:30 الی 21:30 در آدرس زیر
Lunetwerkcafé, Zevenwouden 238, Utrecht
برای اطلاعات بیشتر با این شماره تماس بگیرید0615968267

چهارشنبه صبح

کافه زبان در محله اوخ این آل
هر چهارشنبه صبح ساعت 10 الی 11:30 در آدرس زیر
Locatie: Restaurant Kantien, Ravellaan 96, Utrecht

پنجشنبه

کافه زبان در محله افرفخت با همکاری موسسه
Wijk&co
هر چنشبنه بعد از ظهر ساعت 13:00 الی 15:00 در آدرس زیر
De Dreef, Schooneggendreef 27C te Utrecht
وبسایت موسسه https://www.wijkenco.nl/

کافه زبان لیدسخ رین
هرپنجشنبه شب ساعت 19:00 الی 21:00 در آدرس زیر
Brede School ’t Zand, Pauwoogvlinder 24 in Utrecht (Leidsche Rijn)
برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره یا ایمیل وندی تماس برقرار کنید
wendie.depater@icloud.com, 06-45106035

کافه زبان در محله فلوتن ومیرن با همکاری موسسه
welzaam
هر پنجشنبه صبح ساعت 9:30 الی 11:30 در آدرس زیر
De Weide Wereld, Teunisbloemlaan 48 in Vleuten
وبسات موسسه ولدزام

Welkom bij Welzaam

شنبه

کافه زبان کواریدون در هوخرافن

شنبه ها بعد از ظهر ساعت 15:00 الی 17:00 در آدرس زیر
Queridon Taal & Horeca, Saffierlaan 10, Utrecht
برای اطلاعات بیشتر با یاسپر کریک ارتباط تماس بگیرید
taalcafe@queridon.nl, 06 - 30864318
حضور رایگان است و در انجا قهوه وچای پذیرایی می شود وبسایت موسسه کواریدون
http://www.queridon.nl/

کار داوطلبانه

انجام کار داوطلبانه در فرهنگ هلندی بسیار رایج میباشد.و یک  فرصت خوبی برای   برای آشنایی با دوستان جدید میباشد و اینکه چگونه  هولندی ها کار خود را انجام می دهند وهمچنین شما را فعال نگه داشته و برای کار آینده شما تجربه خوبی است. اما همه پناهنده گان نمی توانند کار داوطلبانه انجام دهند   زیر را کلیک کنید تا از کارهای داوطلبانه  که در حال حاضر عرضه شده اگاه شوید واین که چه کارهایی اجازه دارید انجام دهید وچه کارهایی خیر_قوانین

 

کارهای ارائه شده

در مؤسسه ولکم این اوترخت چندین نوع کار داوطلبانه عرضه میشود از جمله کاری که برای یکبار نیاز است و کاری که بطور منظم نیاز است و کار مقطعی که در صورت نیاز تماس گرفته میشود.کارهای داوطلبانه همراه سایر افراد از ساکنان شهر اوترخت انجام میشود بهمین خاطر این کار به تقویت زبان هلندی وآشنایی با شهروندان اترختی و همچنین چگونگی انجام کار گروهی در هلند را به شما می آموزد. برای اطلاعات بیشتر از این وبسایت دیدار کنید ویا با خانم کاتینکا   ویا مارک در تماس باشید

Katinka: 06 4120 4145  Marc 06 1441 1642

سازمانهایی که کار داوطلبانه عرضه میکنند

Utrecht Cares

این سازمان به جوانان بین 20 تا 35 سال کار داوطلبانه عرضه میکند .کارهای عرضه شده بسیار هستندومیتوانید در وبسایت انها ثبت نام کرده و روزانه از کارهای عرضه شده مطلع شوید همه کارهای عرضه شده  کارهای گروهی هستند.برای اطلاعات بیشتر با مارگریت ابینک یا یورد هوفلس تماس بگیرید

Margriet Ebbink: 06 4310 3038

Jord Huffels: 06 1325 2669

 

Stichting Present Utrecht

این سازمان کارهای داوطلبانه ی عرضه میکند که فقط برای یکبار نیاز است.کارهای داوطلبانه این سازمان  گروهی  میباشد وبرای کسانی انجام میشود که به کمک نیاز دارند.آیا میخواهید از کارهای داوطلبانه عرضه شده در این سازمان مطلع شوید؟ با شماره و ایمیل زیرتماس بگیرید

info@presentutrecht.nl

06 1988 2088

Serve the City

کارهای این سازمان برای جوانان 16 تا 30 سال میباشد آنها به کسانی که کمک نیاز دارند کمک میکنند.برخی کارهای این مرکز برای یک بار وبرخی بیشتر میباشد ومعمولا این سازمان اولین  بار یک جلسه آشنایی تنطیم میکند که در آن در مورد کارهایی که مایل هستید انجام دهید وکارهایی که سازمان می تواند ارایه دهد صحبت میکنند. برای اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید

06-5780 3335 __06 5780 2700

Vrijwilligerscentrale Utrecht (VCU)

کارهای زیادی در اینجا عرضه شده وشما میتوانید در این سازمان کارهای عرضه شده را برحسب نوع کار و محل  انجام آن جستجو کنید واین مرکز راهنمایی های زیادی ارایه میدهد .آیا می خواهید بدانید که چه کاری برحسب سطح زبان هلندی که دارید برای شما مناسب خواهد بود؟ یا نیاز به اطلاعات بیشتری هستید پس یا یس یا گلین تماس بگیرید

030-2312289

Jes@vcutrecht.nl Golein@vcutrecht.nl

در زیر کارهایی که در مؤسسه ولکم این اترخت میتوانید انجام دهید ذکر شده

مهمانداری کردن از گروه کار اجتماعی محله-

تعمیر وسایل الکتریکی-

مغازه وسایل دست دوم-

دستیار بابای مدرسه {نگهبان وتعمیرکار در مدرسه}-

مسئول بار وفروش نوشیدنی بودن در یک سالن ورزشی در محله لونتن-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقررات

کار داوطلبانه در هالند بسیار رایج است. این یک راه خوب برای ملاقات با اشخاص جدید میباشد، و هم که ببنید همه چیز در هالند چطور کار میکند. همجنان فعال ماندن و کسب تجربه برای انجام وظیفه در آینده.

توجه: همه مهاجرین اجازه کار داوطلبانه را ندارند. برای معلومات بیشتر به ذیل نگاه کنید که چه چیز ها را اجازه دارید و چه ها را اجازه ندارید.

آیا شما یک مهاجر بدون سند (W- Document ) هستید؟

پس شما اجازه ندارید که کار داوطلب کنید.

شما سند (W- Document ) را دارید؟

پس شما اجازه کار داوطلب را دارید اما طبق قوانین هالند. این به معنی این است که:

هیچکس در بدل کاری که انجام میدهد پرداخت نمیشود.
سازمان که شما کار میکنید از خدمات که عرضه میکنند سودی نمیبرند.( به معنی این که سازمان تجارتی نمیباشد)
کاری شما خدمتی برای اجتماع است.

چند مثال در این مورد:

شستن ظروف در یک رستورانت کاری داوطلبانه نیست، زیرا یک رستورانت از خدمات خود منفعت برداشت میکند لذا شما را باید هم پرداخت کنند. مگر به طور مثال اگر شما در یک رستورانت کار میکنید که برای مردم نیازمند کمک میکنند مثلاً رستورانت Resto Van Harte پس شما میتوانید منحیث یک داوطلب آنجا کار کنید. Resto Van Harte یک رستورانت غیر تجارتی میباشد.

اگر شما خانه های کسانی را پاک میکنید که معمولاً آنها برای این نوع خدمات پول پرداخت میکنند، شما کار داوطلبانه نمی‌کنید. اما اگر شما خانه اشخاص سالمند را وقت به وقت پاک میکنید بدون اینکه پرداخت شوید، این مجاز است.

بیانیه داوطلبان Vrijwilligersverklaring

سازمان که شما برای آنها کاری داوطلبانه میکنید به بیانیه کاری داوطلب از سازمان ( UWV ) ضرورت دارند. سازمان (UWV) بررسی میکنند که همه چیز مطابق به قوانین باشد، سپس اگر همه چیز مطابق به قوانین بود آن سازمان بیانیه کاری داوطلب را میداشته باشد.

یاداشت: بیانیه کاری داوطلب برای کاری که شما میکنید داده میشود نه برای کارمند بودن تان، اگر چند شخص کاری یکسان را انجام میدهند پس یک بیانیه کاری داوطلب ضرورت میباشد.

اشخاص دارای اقامت که زیر مسًولیت (COA) میباشند:

اگر شما اقامت/ اجازه دارید و زیر مسسولیت (COA) میباشید پس شما اجازه دارید که کاری داوطلب کنید ، و در این صورت بیانیه کاری داوطلب لازم نمیباشد. اگر شما خانه دارید و از کمک اجتماعی ( سوشیال) یا (Uitkering ) برخوردار هستید، پس سازمان که شما کار میکنید مسسولیت دارند که برای شهرداری در مورد کاری شما خبر بدهند. شهرداری بعد از بررسی تصمیم میگیرند که آبا کاری داوطلب که برای شما پیشنهاد شده است آیا واقعاً کاری داوطب است یا کاری قابل پرداخت میباشد.

اگر چنین باشد پس شما منحیث یک داوطلب آن کار را انجام نخواهم داد، و اگر چنین نباشد پس شما اجازه دارید تا داوطلبانه انجام بدهید.

Vrijwilligersvergoeding اجرت کاری داوطلبانه

اجرت کاری داوطلب پولی است که شما میتوانید با آن مصارف تان را پرداخت کنید، مصارف از قبیل رفت و آمد به کار و از کار به خانه، و مصارف تلیفون مربوط به کار. اکثراً اجرت کاری داوطلب یک فرصت است برای کار فرمای شما که از شما برای کاری تان سپاسگذاری کند. سازمان که شما برای آنها کار میکنید از کاری شما قدردانی مکند و در بدل خدمت شما برای شما این پرداخت را میکنند. این مجاز است به شرط آن که مطابق به قوانین باشد.

هنوز هم زیر مسٌولیت ( COA)؟

اگر شما زیر مسؤلیت COA هستید ، شما مستحق دریافت اجرت کاری داوطلبانه میباشید. اگر چه این باعث کاهش پول که شما از COA برای مصارف تان بدست می آورید خواهد شد. برخی از پول را باید دوباره به COA برگردانید.شما میتوانید که تحفه یا جایزه ای که مربوط به کاری داوطلب شما نمیشود دریافت کنید.

لباس و لوازم ضروری

 

لباس و اسباب خانه استفاده شده!

دنبال لباس و اسباب خانه ارزان هستید؟ اینجا دکان های است که لباس های ارزان یا بعضی اوقات رایگان تهیه میکنند.

یاداشت: این دکان ها لباس ها یا اسباب خانه استفاده شده را میفروشند.

لباس و اسباب خانه رایگان

Weggeefwinkel Utrecht

Tweede Daalsedijk 2a

هر چهار شنبه و شنبه ها باز میباشد از ساعت 14:00 الی 17:00

Utrecht Weggeeftafel in Podium Oost

Oudwijkerdwarsstraat 148

Mooie Zooi

Taakdreef 80a Utrecht

هر دوشنبه ، چهارشنبه ، و جمه ها از ساعت 13:00 الی 15:00

و همچنان شهروندان شهر اتریخت اسباب آلات را برای مهاجرین به طور رایگان کمک میکنند. به صفحه های فیسبوکی مراجعه کنید ، به طور مثال: Gratis ophalen in Utrecht en Omgeving  یا Gratis aft e halen in Utrecht.

لباس و اسباب خانه استفاده شده (دست دو)

در دکان های مختلف شما میتوانید که لباس ها و اسباب خانه اسفتاده شده (دست دو) را دیافت کنید. اکثراً دکان ها اسباب خانه را به خانه شما انتقال میدهند. هزینه انتقال رایگان نمیباشد لیکن معمولاً خیلی ها ارزان هستند.

به طور مثال دکاان ( ARM) لباس و اسباب خانه زیاد دارد، شما همجنان میتوانید که دو چرخه کرایه کنید (Bakfiets) برای انتقال اسباب کوچک به خانه خود.

ARM سه دکان دارد. Verlengde Hoogravensweg 63 – 69 معلومات بیشتر را میتوانید اینجا دریافت کنید.

Oudegracht 247 and 270  معلومات بیشتر را میتوانید اینجا دریافت کنید.

Emmaus Utrecht این دکان بنچ نمایندگی دارد ، بعضی اوقات تنها لباس میفروشند و بعضی اوقات هم اسباب خانه. آنها هم بایسکل‌(دوچرخه) های کراتی دارند، برای معلومات بیشتر به وبسایت های ذیل مراجع کنید.

Utrecht Centrum

Mgr van de Weteringstraat 1

Haarzuilens

Eikstraat 14

Lombok

Makkassarstraat 36

Parkwijk

Ab Harrewijnstraat 18

Overvecht

Gloriantdreef 403

De Waarde  در Hoograven موقعیت دارد. شما میتوانید اسباب خانه استفاده شده ( دست دو) را از آنجا خریداری نمایید.

Helling 5.

هالندی بیآموزید.

این بخش موقتاً تنها به لسان (زبان) هالندی میباشد.

کمک در قسمت کوچ کردن

برای مهاجرین که جدیداً برای ایشان خانه داده شده و آمده  رفتن به خانه جدید خود هستند، از همه اولتر برای شما خانه و زندهگی جدید را تبریک میگیم! سپس باید گفت که برای شما یک خوش خبری هم داریم!

آیا شما در تکلم زبان مشکل دارید؟ آیا شما در قسمت انتخاب درست لوازم خانه مشکل دارید؟ آیا شما در انتقال لوازم خانه مشکل دارید؟ و به یک شهروند هالندی ضرورت دارید تا شما را در تمام موارد فوق کمک کند؟ ما یک ابتکار جدید را روی دست گرفتیم که شهروندان محلی شما را در موارد فوق کمک خواهد کرد.

در همین اواخر ما یک ابتکار جدید را روی کار گرفتیم که از شهروندان محل خواهش میکنیم تا مهاجرین جدید را که خانه بدست آوردند و به زودی به خانه های جدید خویش منتقل میشوند را در این عرصه کمک کنند.

این شهروندان محل شما را در قسمت زبان که بتوانید با دکاندار لوازم دست دو مفاهمه کنید در مورد قیمت و انتخاب لوازم درست، و همچنان امکان این هم است که خود این شهروندان شما را با دادن بعضی لوازم کمک کنند. آنها شما را از دکان به دکان توسط وسیله نقلیه انتقال خواهد کرد بخاطر که شما بتوانید لوازم دلخاهی تان را بدست بیآورید و همچنان امکان این هم است که در قسمت انتقال لوازم تان از دکان به خانه تان کمک تان کنند.

این شهروندان محل شما را به طور داوطلب با همه موارد فوق کمک خواهد کرد از برای خوش آمدید گفتن به شما به شهر و خانه جدید تان. لطفاً حد اقل یک ماه قبل از تاریخ که به خانه جدید تان منتقل میشوید ما را در جریان بگذارید این ما را قادر میسازد تا  یک شهروند محل داوطلب را برای شما پیدا کنیم و با شما وصل کنیم.

اگر شما به کمک نیاز دارید ، از تماس گرفتن با ما تردید نکنید. شما میتوانید که به این نمبر  پیغام بفرستید. 06451192316.

 

 

 

 

پروژه رفیق یا دوست – ( مرحبا)

آیا سن شما بین 18 و 23 است و کمی میتوانید به انگلیسی و یا هالندی صحبت کنید پس در پروژه مرحبا (Marhaban) شرکت کنید.

پروژه مرحبا (Marhaban) یک پروژه است که شما میتوانید با محصلین یا دانشجویان از پوهنتون یا دانشگاه اتریخت آشنا شوید و سپس دوست شوید و با هم فعالیت های که طبق پسند هر دو جانب باشد انجام بدهید ، فعالیت ها از قبیل: با هم ورزش کردن، بازدید از یک موزیم یا موزه ، نمایش تیاتر، یک کنسرت، دیدن فیلم و یا نوشیدن یک بیر یا کولا، با پروژه مرحبا (Marhaban) همه اینها امکان دارد.

در هر ماه یکی از این فعالیت ها را به شکل گروپ انجام میدهید. این گروپ شامل 10 محصل یا دانشجو و 10 مهاجر میباشد، سپس هر هفته این فعالیت ها را با یکی از محصلین یا دانشجویان که دوست یا رفیق شما میشود میتوانید انجام بدهید.

مجلس اولی با همه اعضای این گروپ در روز جمعه 17 فبروری برگزار شد. اما امکانات بسیار وجود دارد که بعضی گروپ های جدید به زودی به این پروژه بپیوندند و شروع کنند.

آیا میخواهید شرکت کنید یا بیشتر بدانید به Hellen از Welkom in Utrecht   یک پیغام بفرستید. شماره  :0651192316

معلومات بیشتر در مورد پوهنتون یا دانگشاه اتریخت را از اینجا میتوانید بدست بیآورید.

Visit the facebookpage of the project.

گلدوزی و خیاطی

مرکز کارگاه دستی ( Handwerkatelier Van Hagar tot Ruth ) محل های متعددی در شهر اتریخت برای آموختن گلدوزی و خیاطی دارد. آیا شما از قبل میدانید چطور گلدوزی یا خیاطی کنید؟ و یا ممکن شغل اصلی شما خیاطی باشد؟ سپس شما میتوانید که منحیث داوطلب با ما بپیوندید. شما با اشخاص نو آشنا خواهیم شد و زبان هالندی را تمرین خواهم کرد.

تولیدات داوطلبان به فروش خواهم رسید. درآمد از این فروشات برای خریداری مواد دوخت که در کارگاه استفاده میشود استفاده خواهم شد، و همچنان یک بخش این درآمد ها برای یک فعالیت تفریحی یکجا بین هم استفاده خواهد شد.

آیا علاقمند هستید؟ آیا سوال دارید؟ به Judith: (vanHtotR@gmail.com) ایمل و یا به این نمبر 0625295291 پیغام بفرستید.

و یا به این صفحه فیسبوک مراجعه کنید و معلومات بدست بیآورید: facebook.com/vanHtotR/

موقعیت های ( Handwerkatelier Van Hagar tot Ruth ).

 • موقعیت: Leger des Heils, Schooneggendreef 27h
 • زمان: سه شنبه 10:00 الی 12:00
 • چی: آموزش خیاطی، آموزش دست دوزی، خیاطی دواطلبانه، گلدوزی داوطلبانه.
 • موقعیت: Leger des Heils, Schooneggendreef 27h
 • زمان: چهار شنبه 10:00 الی 12:00
 • چی: آموزش خیاطی، آموزش دست دوزی، خیاطی دواطلبانه، گلدوزی داوطلبان
 • موقعیت: Bij Bosshardt, Marco Pololaan 115 - 117
 • زمان: پنج شنبه 20:00 الی 22:00
 • چی: آموزش خیاطی، آموزش دست دوزی، خیاطی دواطلبانه، گلدوزی داوطلبانه
 • موقعیت: Bij Bosshardt, Marco Pololaan 115 - 117
 • زمان: جمعه 09:30 الی 11:30

چی: گلدوزی، آموزش دست دوزی، خیاطی دواطلبانه

U-pas

کارت U- Pass خود را برای سال های 2017 – 2018 بدست بیآورید

کارت U- Pass یک کارت رایگان است با یک مبلغ تعین شده داخل آن، درخواست کارت U- Pass  کاملاً رایگان میباشد و این کارت برای کسانی است که درآمد کم دارند و درشهر های Utrecht Stichtse Vecht, Ijsselstein, Houten, De Bilt,  زندگی میکنند. با استفاده از U- Pass همه اعضای فامیل میتوانند که در فعالیت های ورزشی و یا فرهنگی با تخفیف چشمگیر در قیمت تکت یا عضویت اشتراک کنند و مستفید شوند. و همچنان شما میتوانید از U- Pass در قسمت پرداخت هزینه مکتب اطفال تان اسفتاده کنید.

مبلغ تعین شده داخل کارت نظر به شهر/ شهرداری یا سن فرق میکند. به طور مثال معلومات شهر اتریخت را طبق ذیل ارایه مینمایم.

مبلغ تعین شده (U-Passbudget) برای سن های 18 یا بالاتر 120 ایرو مباشد:

U-Passbudget مبلغ تعین شده است که در کارت موجود میباشد. شما میتوانید این پول را در فعالیت های ورزشی و فرهنگی استفاده کنید. دوره یا مدت که شما میتوانید از این کارت استفاده کنید از جولای 1 ، 2017 الی جولای 1، 2018 میباشد. مبلغ که در این کارت است پول شخصی شما میباشد، این به این معنی است که فقط شما میتوانید این پول را برای خود استفاده کنید.

بدون در نظر داشت پول موجود در U- Pass شما میتوانید با استفاده از کارت U- Pass در فعالیت های عادی مانند حق اشتراک در کتابخانه یا تکت سینما یا تیاتر از تخفیف برخوردار شوید. لطفاً برای دانستن پیشکش های موقتی ما وقت به وقت به ویبسایت ما مراجعه کنید.

U- Pass Kindpakket یا پاکت اطفال برای اطفال سن های بین 0 الی ختم سن 17 سالگی میباشد:

U- Pass Kindpakket یا پاکت اطفال برای اطفال:  مبلغ های متفاوت نظر به سن دارد، برای معلومات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

با استفاده از پاکت اطفال شما میتوانید در فعالیت های ورزشی، فرهنگی و فعالیت های مکتب اشتراک کنید. شما همچنان میتوانید با U- Pass  بایسکل / دو چرخه خریداری کنید، برای اطفال 4 ساله یا بالاتر حد اکثر بودجه موجوده برای خریداری بایسکل / دو چرخه 180 ایرو میباشد. اطفال که صنف اول مکتب ثانوی را اشتراک میکنند میتوانند که پول موجوده را با خریدن کامپیوتر ، لاپتاپ یا تاپلیت استفاده کنند و حد اکثر بودجه تا 200 ایرو میباشد.

لطفاً توجه داشته باشید که شما میتوانید بایسکل ، کامپیوتر، لابتاپ یا تابلیت را فقط از دکان های خریداری کنید که در لست دکان ها در ویبسایت U- Pass زیر دکمه aanbod موجود است. مثلاً برای دیدن دکان های بایسکل یا کامپیوتر شما میتوانید کتگوری دکان های بایسکل یا کامپوتر را فیلتر نموده و دکان مورد نظر تان را بیآبید. زمانی که قیمت بایسکل یا کامپیوتر یا هری چیزی دیگری بیشتر از 200 ایرو باشد مبلغ باقی مانده را باید شما خودتان بپردازید. برای دیدن دکان ها میتوانید به این لینک مراجعه کنید.

اگر دوست دارید برای U- Pas  درخواست کنید، برای انجام این دو طریقه وجود دارد:

 • بوسیله ی کامپیوتر ، شما میتوانید فارم را در ویبسایت U- Pas خانه پری نموده و آنلاین بفرستید.
 • فارم درخواست را قلمی خانه پری نموده و بعداً تسلیم نماید.

کسانی که در کمپ  Joseph Haydenlaan زندگی میکنند میتوانند که فارم درخواستی را قلمی با کمک داوطلبان هالندی در کمپ Joseph Haydenlaan خانه پری و درخواست نمایند. داوطلبان هالندی روز های سه شنبه از ساعت 2:00 الی 4:00 بعد از ظهر در Infobalie  کمپ Joseph Haydenlaan  میباشند و شما را کمک خواهند کرد.

یک بار که درخواست شما اخذ شد، از جانب مسسولین مرور میشود، شما در ظرف 8 هفته تائیدی دریافت خواهد کرد ( یا نخواهد کرد) اگر شما واجد شرایط باشید سپس شما U- Pas  خود را به آدرس که در فارم میدهید دریافت خواهم کرد.

اگر شما واجد شرایط U- Pas نباشید سپس یک اطلاعیه تحریری دریافت خواهم کرد.

حالا که شما U – Pas  خود را بدست دارید ، استفاده از این کارت طور ذیل میباشد:

 • به این لینک رفته ، اینجا شما میتوانید که تمام فعالیت ها و دکان ها را که با استفاده از U- Pas میتوانید داشتبه باشید چک کنید.
 • فعالیت یا دکان مورد دلخاه تان را انتخاب کنید.
 • آدرس و دیگر جزیات آن را از ویبسایت دریافت کنید.
 • به تهیه کننده جنس یا فعالیت دلخاه تان مراجعه کنید و U- Pas خود را به آنها نشان بدهید.
 • با تهیه کننده در مورد جنس یا فعالیت دلخاه تان صحبت کنید و ببنید که چقدر پول نیاز است، آیا بودجه موجوده کافی است یا شما ضرورت به پرداخت بیشتر دارید.
 • بعد از خریدرای خدمات یا جنس تهیه کننده تائیدی و توافق شما را میخواهد و در ضمن تائیدی دفتر U- Pas را هم از آنها میخواهد.
 • شما و تهیه کنند شما یک پیغام تائیدی از طرف دفتر U- Pas از طریق SMS یا ایمیل دریافت خواهم کرد.

توجه!

برای شهر های Utrecht, Stichtse Vecht, IJsselstein, Houten, De Bilt and Anders,  بودجه های متفاوت موجود است. لطفاً به این لینک مراجعه کنید تا از بودجه مشخص هر شهر باخبر شوید.