آشپزی و میل غذا

آشپزی و باهم میل کردن خاص خانمها

آشپزی

باهم آشپزی وشام میل کردن ویژه خانمها

آیا سن شما بالای 18 سال است؟ و شما خانم هستید و به آشپزی کردن بهمراه خانمهای دیگر از کمپ هایدنلان  و خانم ها و دانشجویان دختر هلندی علاقه دارید؟

هر سومین سه شنبه هر ماه این برنامه آشپزی وشام در ویلد وستن برگزار می شود

برخی واقات در دودمین سه شنبه هر ما

11\12_15/1_12/2_12/3_16/4_21/5_16/6

ده دقیقه پیاده روی از کمپ تا محل مورد نظر واگر بخواهید می توان شما را از کمپ به محل راهنمایی کرد

 

Datum
دوشنبه 02 دسامبر, 2019
Tijd
18.00
Locatie
آدرس محل مورد نظر
Vervoer
با مسئولیت شخصی
Aantal deelnemers
حداکثر 10 نفر
Aanmelding
06 511 923 16 ثبت نام از طریق شماره هلن