آشپزی و میل غذا

Samen koken en eten; women only

آشپزی

باهم آشپزی وشام میل کردن ویژه خانمها

آیا سن شما بالای 18 سال است؟ و شما خانم هستید و به آشپزی کردن بهمراه خانمهای دیگر از کمپ هایدنلان  و خانم ها و دانشجویان دختر هلندی علاقه دارید؟

هر سومین سه شنبه هر ماه این برنامه آشپزی وشام در ویلد وستن برگزار می شود

برخی واقات در دودمین سه شنبه هر ما

11\12_15/1_12/2_12/3_16/4_21/5_16/6

ده دقیقه پیاده روی از کمپ تا محل مورد نظر واگر بخواهید می توان شما را از کمپ به محل راهنمایی کرد

 

Datum
سومین سه شنبه هر ماه
Tijd
18.00
Locatie
آدرس محل مورد نظر
Vervoer
با مسئولیت شخصی
Aantal deelnemers
حداکثر 10 نفر
Aanmelding
06 511 923 16 ثبت نام از طریق شماره هلن