آشپزی و میل غذا

آشپزی و باهم میل کردن خاص خانمها

آشپزی

باهم آشپزی وشام میل کردن ویژه خانمها

آیا سن شما بالای 18 سال است؟ و شما خانم هستید و به آشپزی کردن بهمراه خانمهای دیگر از کمپ هایدنلان  و خانم ها و دانشجویان دختر هلندی علاقه دارید؟

هر سومین سه شنبه هر ماه این برنامه آشپزی وشام در ویلد وستن برگزار می شود

برخی واقات در دودمین سه شنبه هر ما

11\12_15/1_12/2_12/3_16/4_21/5_16/6

ده دقیقه پیاده روی از کمپ تا محل مورد نظر واگر بخواهید می توان شما را از کمپ به محل راهنمایی کرد

 

Datum
4/2, 3/3, 7/4, 28/4, 2/6
Tijd
18.00
Locatie
آدرس محل مورد نظر
Vervoer
با مسئولیت شخصی
Aantal deelnemers
حداکثر 10 نفر
Aanmelding
06 511 923 16 ثبت نام از طریق شماره هلن