کار گروهی و داوطلبانه

داوطلب شدن در جنگل و لذت بردن از طبعیت

در اتریخت کسانی هستند که دوست دارند کمک ای انجام بدهند برای سرسبزی و شاخ و برگ ها با انجام دادن فعالیت ها در طبعیت. آنها این کار را هر 2 هفته انجام می دهند، به روز های جمعه بین ساعات 09:00 الی 12:30 میباشد. خانمان و آقایان میتوانند کمک کنند. در فضای باز احساس راحتی کنید، زبان هالندی خود را تقویت بخشید و کمک کنید تا جنگل را منظم نگه داریم.

آیا شما دنبال این هستید که در محله اورویخت با کسی آشنا شوید؟ در فضای باز و با کمک کردن در قشنگ ساختن و نگه داشتن جنگل؟ پس ثبت نام کنید.

 

Datum
Iedere 2 weken / every 2 weeks/هر دو هفته
Tijd
9:00-12:30
Locatie
Gagelbos
Vervoer
وسیله نقلیه با مسئولیت شخصی
Aantal deelnemers
بدون محدودیت
Aanmelding
06 14411642 برای ثبت نام به شماره مارک پیام بفرستید